Atlantis: Wyższy zysk i poziom sprzedaży w zakończonym roku obrotowym

forex giełda waluty

Atlanta Poland osiągnęła zakończonym w czerwcu roku obrotowym zysk operacyjny wyższy o ponad 33 proc. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o prawie 10 proc.

Spółka miała w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2014 przychody ze sprzedaży w wysokości 234 mln. zł, wyższe o 9,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 12 miesięcy zakończonych w roku 2013.

W tym samym czasie spółka wypracowała  zysk na działalności operacyjnej w wysokości 9,1 mln zł,  wyższy o 33,2 proc, niż w poprzednim roku obrotowym. Zysk netto w ostatnim roku obrotowym przekroczył 5,6 mln zł przy 2,6 mln zł zysku netto w roku 2012.

– Był to kolejny okres, w którym spółka zrealizowała najwyższy w swojej historii poziom sprzedaży – podkreśla prezes Dariusz Mazur. –Dalszemu rozwojowi Spółki w kolejnych latach powinny sprzyjać trendy widoczne nie tylko na rynku bakalii ale w szeroko pojętej branży spożywczej; poszukiwanie zdrowej żywności o wysokiej jakości, zastępowanie niezdrowych przekąsek produktami naturalnymi o bogatych właściwościach odżywczych, a także rozwój rynku żywności funkcjonalnej.

Prezes deklaruje, że w związku z dobrymi wynikami spółki będzie po raz pierwszy rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.