B-Act wypracował w pierwszym kwartale o 40% wyższą sprzedaż i zanotował skokowy wzrost zysków

Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.
Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.

B-Act S.A., notowana na NewConnect firma inżynieryjna specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, wypracowała w pierwszym kwartale 2024 roku przychody na poziomie 3,82 mln PLN, co oznacza 40 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka skokowo poprawiła również zysk netto, który sięgnął blisko 180 tys. PLN, czyli 3,5 razy więcej, niż w I kwartale 2023 roku. Większość zaplanowanej sprzedaży i zysków spółka zazwyczaj realizuje w drugiej połowie roku.

Pierwsze miesiące 2024 r. upłynęły w dużej mierze na pracy nad zwiększeniem backlogu spółki, a także realizacji istniejących kontraktów. Spółka rozlicza systematycznie projekty prowadzone na terenie Polski i w innych lokalizacjach, w tym na Ukrainie. B-Act aktywnie uczestniczył w nowych przetargach publicznych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Warto dodać, że w połowie kwietnia (12.04) wartość wszystkich zakontraktowanych i nierozliczonych w pełni projektów wynosi blisko 154,2 mln PLN brutto, z czego do zafakturowania pozostało 101,7 mln PLN brutto. Największą pozyskaną umową w tym okresie był kontrakt na nadzór inwestorski kluczowej inwestycji GAZ-SYSTEM z punktu widzenia transformacji energetycznej Śląska „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8.4 MPa – odgałęzienie do bloku gazowo-parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik”.

Pierwszy kwartał był bardzo aktywny w zakresie budowania backlogu, co już zaowocowało szeregiem atrakcyjnych umów. Ich efekty finansowe będziemy widzieć w dużej mierze w drugiej połowie roku, a także kolejnym roku. Nasza branża charakteryzuje się tym, że najlepsze wyniki wypracowujemy w trzecim i czwartym kwartale dlatego na nasze finanse warto patrzeć z perspektywy całego roku. Początek roku pokazuje bardzo obiecującą dynamikę zarówno na poziomie sprzedażowym jak i w zakresie pracy nad rentownością, co napawa nas optymizmem, ale również poczuciem pewności co do słuszności obranych kierunków rozwoju  – podkreśla Adam Białachowski, prezes zarządu spółki B- Act.

Oprócz rosnącej sprzedaży i poprawiających się zysków spółka zakończyła pierwszy kwartał z bardzo dobrą sytuację gotówkową. Na koniec marca B-Act dysponował ponad 4,2 mln PLN środków pieniężnych vs 0,36 mln PLN na koniec pierwszego kwartału 2023. Pozwala to na sprawną realizację zaplanowanych kontraktów na ten rok i działania związane z pozyskiwaniem nowych umów. Wysoki poziom gotówki i dobre wyniki z poprzednich okresów pozwalają firmie na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

Zarząd B-Act zarekomendował przeznaczenie 685 tys. zł z zysku netto za 2023 r.  (43% zysku netto), co oznacza wypłatę 0,07 zł na akcję. Ostatecznie o wypłacie dywidendy zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 27 maja. Planowany dzień prawa dywidendy to 10 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 24 czerwca.