Badanie: Cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii, ale co potem?

ukraina ukraińcy paszport

Ponad 37% pracowników zagranicznych zatrudnionych obecnie w Polsce skorzystało z automatycznego przedłużenia pozwolenia na legalny pobyt i pracę w naszym kraju na czas pandemii COVID-19. Świadczą o tym wyniki trzeciej edycji badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” przeprowadzonego w kwietniu i maju 2021 przez agencję EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badanie pokazało, że ponad 90% pracujących w Polsce obcokrajowców wie o możliwości automatycznego przedłużenia pobytu i pracy w naszym kraju. Skorzystało z niej ponad 37% cudzoziemców, a przeszło 17% imigrantów zamierza z niej skorzystać. Co trzeci respondent nie jest zainteresowany tym rozwiązaniem.

Zgodnie z sondażem, liberalne przepisy dotyczące migrantów ekonomicznych oraz wprowadzone na czas pandemii szczególne rozwiązania dla cudzoziemców pozwoliły po wybuchu epidemii zatrzymać w kraju wielu pracowników zagranicznych.

Jednak warto pamiętać, że regulacje zawarte w tzw. «ustawach covidowych» są czasowe, a przeszło co trzeci imigrant ekonomiczny wiąże swój pobyt i pracę w Polsce właśnie z terminem zakończenia epidemii i funkcjonujących w związku z nią rozwiązań – podkreśla Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group.

Zdaniem ekspertki powinniśmy już teraz zastanowić się co zrobić, aby zapobiec masowemu odpływowi migrantów po zakończeniu pandemii. Jako rozwiązanie proponuje wydłużenie okresu obowiązywania ułatwień dla cudzoziemców z obecnych 30 dni do 6 miesięcy od dnia zakończenia pandemii.

„Na wydłużeniu okresu obowiązywania specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców z 30 dni do 6 miesięcy skorzystaliby wszyscy. Pracodawcy mieliby możliwość zaplanować strukturę kadrową, określić wymiar rotacji i zapewnić zastępstwo. Pracownicy zyskaliby dodatkowe pół roku pewności i stabilności pracy. Rządzący natomiast dostaliby możliwość opracowania nowych rozwiązań dla obcokrajowców i usprawnienia oraz cyfryzacji obecnie obowiązujących procesów” – oświadcza Mariya Kuzenko.

Ekspertka podkreśla również, że w przeciwnym razie polskie urzędy mogą zostać zasypane wnioskami od kilkuset tysięcy cudzoziemców, którym nagle zakończy się prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce. Pracodawców może czekać masowy „exodus” pracowników zagranicznych, którzy w obawie przed karą za przekroczenie terminu legalnego pobytu będą wyjeżdżać z Polski. Wreszcie linie produkcyjne i centra logistyczne staną, ponieważ nie będzie miał ich kto obsługiwać.

Dodajmy, że trzecia edycja badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” została przeprowadzona w kwietniu i maju 2021 roku przez EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 620 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji.

 

Badanie_EWL_przedluzenie_dokumentow