Badanie InnoEnergy: COVID nie zatrzyma zielonej transformacji energetycznej

Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe
Jakub Miler, dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe

Pomimo pandemii, aż trzy czwarte (75 proc.) podmiotów zajmujących się innowacjami w europejskiej energetyce pozytywnie ocenia perspektywę dla zielonej transformacji. Jak wynika z badań EIT InnoEnergy, jej sukces zależeć będzie od wysiłków we wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępności finansowania oraz gotowości odbiorców technologicznych innowacji do ich wykorzystywania. 

W badaniu EIT InnoEnergy, europejskiego funduszu inwestującego w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, wzięło udział 200 europejskich firm. Reprezentanci zarówno wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw pytani byli o ocenę zielonej transformacji w energetyce w kontekście kryzysu pandemicznego.

Uczestnicy badania zgodzili się, że perspektywy rozwoju technologii energetycznych są optymistyczne. Wskazali też najważniejsze obszary, na których należy się skupić, aby przyspieszyć ten proces. 78 proc. respondentów za taki obszar uznało dostępność finansowania i poziom inwestycji, podkreślając jednocześnie znaczenie, jakie ma dla nich wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu.

Dla powodzenia transformacji istotna będzie również gotowość odbiorców do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Jej brak – według blisko połowy badanych (49 proc.) – może stanowić istotną przeszkodę. Kolejnym obszarem wymagającym większego wsparcia jest współpraca w zakresie badań i rozwoju. Na związane z nim wyzwania wskazała ponad jedna trzecia (37 proc.) ankietowanych firm.

Badacze pytali również o pożądane kompetencje wśród osób zatrudnianych w sektorze zielonej transformacji. Na pierwszym miejscu znalazły się te dotyczące magazynowania energii, wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – odpowiednio 58, 46 i 45 proc. wskazań. Ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych podmiotów dostrzega trudności z rekrutacją pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jednocześnie blisko połowa (45 proc.) jest bardziej optymistyczna i zadowolona z dostępności właściwych pracowników.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zaprezentowane w czasie wydarzenia TBB.Connect, tegorocznej edycji The Business Booster. Organizowane przez EIT InnoEnergy online’owe wydarzenie dedykowane sektorowi energii odbędzie się w dniach 4-5 listopada.

„Świadomość, że nasza branża pozytywnie ocenia perspektywę przejścia na zrównoważoną energię jest pocieszająca. Celem EIT InnoEnergy jest przyspieszenie zielonej transformacji energetycznej, ale mamy poczucie, że potrzeba nam więcej dyskusji na temat tego, jak to osiągnąć. Warto zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądał nasz sektor po wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz jak skrócić do niego drogę. Właśnie dlatego organizujemy TBB.Connect, które ma być ważnym miejscem spotkań dla uczestników rynku energetycznego z całej Europy. Zależy nam, by to wirtualne wydarzenie ułatwiło nawiązywanie relacji i konkretnej współpracy biznesowej” – mówi Diego Pavia, CEO w EIT InnoEnergy.

„Cieszy duży optymizm, który widać szczególnie wśród polskich uczestników badania. Wszyscy (100 proc.) pozytywnie lub bardzo pozytywnie ocenili perspektywę wdrożenia technologii zrównoważonej energii przez krajowy przemysł w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy. To wynik wyraźnie wyższy niż w przypadku Francji czy państw Półwyspu Iberyjskiego, gdzie taki optymizm podziela odpowiednio 88 proc. i 76 proc. ankietowanych oraz znacznie wyższy niż w Niemczech, gdzie podobnych odpowiedzi było jedynie 53 proc.” – mówi Jakub Miler, CEO, EIT InnoEnergy Central Europe.

Badanie przeprowadzone przez EIT InnoEnergy miało na celu zrozumienie wpływu COVID-19 na branżę oraz przyszłość transformacji energetycznej w sektorze przemysłowym. Wyniki zostaną zaprezentowane i szczegółowo omówione na tegorocznej edycji The Business Booster, wydarzenia, które odbędzie się w dniach 4-5 listopada pod nazwą TBB.Connect – po raz pierwszy w trybie online. W gronie tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Emmanuel Lagarrigue wiceprezes i dyrektor ds. Innowacji w Schneider Electric, Giles Dickson, prezes WindEurope i Michael E. Webber, Chief Science & Technology Officer w ENGIE.