Bank Pekao S.A. z tytułem najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce

Michał Krupiński
Michał Krupiński

Bank Pekao S.A. już drugi rok z rzędu otrzymał tytuł międzynarodowego magazynu Global Finance „The Best Investment Bank in Poland 2018”. Pekao to uczestnik najważniejszych transakcji finansowania strukturyzowanego i lewarowanego na rynku polskim, lider na rynku emisji obligacji dla przedsiębiorstw oraz finansowania w sektorze publicznym.

– Pracując w globalnych bankach miałem okazję obserwować, jak strukturyzują duże transakcje korporacyjne i uważam, że Bank Pekao prezentuje obecnie ten sam poziom. Mamy skalę, siłę relacji, kompetencje oraz ambicje, żeby inwestować w naszych klientów i być zaufanym doradcą w ich najbardziej strategicznych decyzjach. Potwierdza to wyróżnienie jakie otrzymaliśmy od Global Finance – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Przyznając tytuł, międzynarodowe grono ekspertów przenalizowano transakcje, w których Bank Pekao uczestniczył w 2017 roku – ich liczbę i wolumen, zakres świadczonego doradztwa i obsługi oraz zdolność instytucji do strukturyzowania transakcji. Pod uwagę, wzięto również udziały rynkowe banku, sieć dystrybucji, warunki cenowe, a także zdolność do reagowania na potrzeby rynku, innowacyjność oraz reputację.

– W ubiegłym roku wzięliśmy udział w najważniejszych transakcjach finansowania specjalistycznego na polskim rynku. Bankowość inwestycyjna to jeden z filarów bankowości korporacyjnej Banku Pekao S.A. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w tym zakresie, co podkreśla liczba i wielkość zrealizowanych przez nas transakcji, a teraz także tytuł, jaki otrzymaliśmy już po raz drugi od Global Finance.– mówi Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

Wśród transakcji finansowania strukturyzowanego i lewarowanego, w których Bank Pekao uczestniczył w 2017 r., wyróżniła się transakcja Allegro, czyli finansowanie największego przejęcia 2017 w sektorze e-commerce w Europie Środkowej i Wschodniej (globalna kwota 5,14 mld PLN). Bank Pekao pełnił w tej transakcji funkcję MLA. Kolejną było największe w historii Giełdy Papierów Wartościowych wezwanie sfinansowane w całości polskim kapitałem, czyli wezwanie na akcje spółki Synthos (wartość transakcji 2,75 mld PLN). Bank pełnił funkcję współorganizatora i wyłącznego banku strukturyzującego, a Pekao Investment Banking był doradcą i podmiotem pośredniczącym tej transakcji. Trzecią transakcją było przejęcie Żabka Polska S.A. To największa w historii akwizycja w polskim sektorze detalicznym, w której Bank Pekao pełnił funkcję bookrunnera i MLA, a Pekao Investment Banking doradzał nabywcy – CVC Capital Partners.

Bank Pekao umacnia swoją pozycję jako organizator programów emisji obligacji, w 2017 roku  zajął pierwsze miejsca na rynku emisji obligacji dla przedsiębiorstw, papierów dłużnych banków oraz obligacji komunalnych.

Ponadto bank uplasował się na pierwszym miejscu w finansowaniu rozwoju infrastruktury sektora publicznego. W ubiegłym roku, udzielił 3 mld PLN nowego finansowania dla sektora publicznego, w tym 1 mld PLN finansowania transportu publicznego. Bank bierze udział we wszystkich największych transakcjach finansowania infrastruktury komunikacyjnej przez polskie metropolie.

Wyróżnienia miesięcznika Global Finance zostały przyznane już po raz dziewiętnasty. Global Finance to jeden z wiodących międzynarodowych magazynów z ponad 30 letnią historią. Czytelnikami magazynu są prezesi, dyrektorzy finansowi, analitycy i kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych w 191 krajach na świecie.