Bariery wykorzystania analityki w sektorze MŚP tematem VI edycji konferencji Advanced Analytics and Data Science

0

Rozwiązania analityczne do niedawna były powszechnie kojarzone z dużymi zbiorami danych, którymi dysponują organizacje o rozbudowanej strukturze. Dzięki dostępnym dziś na rynku narzędziom również mniejsze firmy mogą wykorzystywać potencjał dostępnych informacji do budowania przewagi konkurencyjnej. Wdrożenie analityki w sektorze MŚP będzie tematem przewodnim konferencji Advanced Analytics and Data Science organizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z SAS Institute i AMA Institute.

(4 września 2018 r.) – Na polskim rynku obserwujemy ostatnio gwałtowny wzrost zainteresowania zaawansowanymi technologiami analitycznymi. Sięgają po nie już nie tylko wielkie firmy operujące na rynku masowym, ale też mniejsi gracze, np. przedsiębiorstwa dystrybucyjne czy produkcyjne. Jednak implementacja analityki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nie odbywa się jeszcze na masową skalę.

Głównym celem konferencji Advanced Analytics and Data Science jest zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii wzrostu sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych jako fundamentu rozwoju biznesu w oparciu o dane. Wydarzenie odbędzie się 18 września 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prelegenci zaprezentują możliwości dostępnych na rynku narzędzi, strategie rozwoju biznesu oraz praktyczne przykłady innowacyjnych wdrożeń analityki w sektorze MŚP.

Nasza konferencja co roku gromadzi wybitnych gości i prelegentów. Jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących potrzeb rynku oraz wyzwań sektora akademickiego i biznesu w zakresie efektywnego wykorzystania zaawansowanej analityki. W tym roku skupimy się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, który dziś pod względem zastosowań analityki jest może średnio zaawansowany, ale posiada ogromny potencjał i dzięki dostępności nowoczesnych narzędzi może szybko dołączyć do grona analitycznych innowatorów – mówi Profesor Ewa Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunki rozwoju i skala korzyści

W dobie cyfryzacji budowanie sprawnej organizacji i tworzenie konkurencyjnej oferty staje się niemożliwe bez dostępu do danych. Dlatego zwrot w kierunku wykorzystania analityki staje się koniecznym kierunkiem rozwoju małych i średnich firm. Sektor MŚP może korzystać z doświadczeń przedsiębiorstw z dużym kapitałem, które od lat wspierają swoje procesy i budują przewagę konkurencyjną w oparciu o analizę danych.

Czytaj również:  Brexit - najważniejsze daty. Kurs funta co dalej?

Zastosowanie narzędzi analitycznych w przedsiębiorstwie umożliwia odnajdywanie nowych szans biznesowych oraz budowanie przewagi rynkowej na bazie innowacyjnej oferty i optymalizacji metod działania. Analityka zapewnia nowy wymiar budowania relacji z klientami, efektywne planowanie sprzedaży, optymalizację łańcucha dostaw w handlu i logistyce, prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym, sieciami energetycznymi lub flotą pojazdów, co pozytywnie wpływa na marżę i przychód przedsiębiorstwa oraz jego pozycję rynkową. W dobie big data jest to również kluczowa metoda, zapewniająca skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom i działaniom niepożądanym.

Wyzwania kompetencyjne