Silver Tsunami – aktywizacja pracowników pokolenia 50+. Nowa kultura współpracy międzypokoleniowej w organizacji

Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska
Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska

Dane demograficzne dla Polski nie są optymistyczne – od 10 lat liczba kandydatów do pracy zmniejsza się w konsekwencji niskiego przyrostu naturalnego społeczeństwa. W konsekwencji pracodawcy będą mierzyć się rosnącym rynkiem pracowników pokolenia 50+.

Tymczasem, jak wynika z analiz, pracodawcy nie są do końca zainteresowani sięganiem po kandydatów w wieku dojrzałym, a zjawisko ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) ma się na rynku pracy bardzo dobrze. Pracownicy poniżej 30. roku życia otrzymują zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną średnio dwa razu częściej niż osoby w wieku 50+.

Czas na uświadomienie, że doświadczenia, kompetencje i perspektywa pracowników 50+ są niezbędne na rynku pracy. Warto zatem już dzisiaj tworzyć taką kulturę pracy, w której i młodzi, i bardziej doświadczeni pracownicy mogą czerpać od siebie nawzajem i tworzyć lepsze, bardziej efektywne zespoły – twierdzi Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska.

Potwierdzają to badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z których wynika, że 62% osób wchodzących na rynek pracy chce mieć możliwość uczenia się od doświadczonych kolegów.

Reprezentanci różnych pokoleń dostrzegają wartość w różnorodności w miejscu pracy Wyniki badania Pracuj.pl (2023) wskazują, że blisko 80 proc. pracowników pokolenia Z uważa, że osoby starszej generacji stanowią pozytywną i unikalną wartość dla środowiska pracy. Pogląd ten podziela aż 83 proc. badanych w przedziale wiekowym 55-65 lat.

Podobnie jest z postrzeganiem możliwości osiągnięcia lepszych wyników przez firmy, które podejmują wyzwanie walki z ageizmem. Aż 68 proc. badanych sądzi, że firmy zatrudniające różne pokolenia mogą osiągać lepsze wyniki. Młodsi u starszych najbardziej doceniają nie tylko doświadczenie, wiedzę, lojalność czy opanowanie, ale także empatię i pracowitość.

Silversi cenią natomiast u młodszych stażem kolegów i koleżanek, nie tylko świeże spojrzenie, nowe umiejętności technologiczne, ale także chęć kreowania nowych rozwiązań i otwartość na zmianę. A to ważny czynnik, który może decydować o sukcesie strategii mentoringu, coraz bardziej popularnej wśród polskich firm. – Taka zmiana optyki menedżerów i liderów – z tej skupionej na problemach wynikających z różnic na taką, która podkreśla komplementarność różnorodnych spojrzeń, zalet i kompetencji – ma korzystny wpływ nie tylko na motywację zespołów, ale także wyzwala większy potencjał do innowacji – podkreśla Dorota Pałysiewicz z Brown-Forman Polska.

Starsi pracownicy mają wiele powodów, dla których chcą pozostać na rynku pracy, począwszy od osobistych aspiracji do zaangażowania społecznego, ciekawej pracy i poszukiwania nowych możliwości kariery, po potrzeby finansowe czy dłuższe i zdrowsze życie.