Benefity w dobie koronawirusa. Czego oczekują pracownicy?

pracownik praca koronawirus

Benefity w Polsce otrzymuje około 9,5 miliona pracowników, a łączna wartość świadczeń przyznanych w 2019 roku wyniosła ponad 14 miliardów złotych[1]. Ostatnie miesiące zweryfikowały zasadność i dostępność oferowanych przez pracodawców dodatków do pensji. W związku z pandemią aż dwie trzecie zatrudnionych miało problem z realizacją świadczeń pozapłacowych[2]. W praktyce oznacza to, że niemal 6,4 miliona Polaków nie mogło bezpiecznie i bez przeszkód skonsumować lub zrealizować benefitu otrzymanego od firmy.

Obecnie dla większości firm kluczowe jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prowadzenia biznesu. Wyzwaniem jest jak, pomimo tylu ograniczeń, prowadzić rentowną działalność i zadbać o motywację zatrudnionych. To właśnie ich postawa, nastawienie do pracy oraz efektywność mają kluczowe znaczenie dla realizacji bieżących zadań czy obsługi klienta, a w konsekwencji także dla przyszłości firmy. Warto zastanowić się jak wesprzeć i co zaoferować pracownikom w sytuacji, gdy niemal połowa z nich boi się obniżki pensji, co trzeci braku premii, a co czwarty utraty pracy i ograniczenia benefitów[3]. To ważny komunikat dla pracodawcy, że zatrudnieni cenią sobie dodatki do pensji i nie chcą z nich rezygnować.
czego obawiają się pracownicy

Benefity bez korzyści

Podczas gdy jedyną pewną jest niepewność, warto otoczyć pracownika troską i zadbać o to, by to, co otrzymuje poza wynagrodzeniem, sprawiało, żeby „chciało mu się chcieć”. Bez względu na to, czy firma okazjonalnie przyznaje pojedyncze świadczenia, czy oferuje złożone systemy kafeteryjne – zdaniem połowy aktywnych zawodowo Polaków benefity należy dostosować do oczekiwań i potrzeb pracowników. Taką strategię wdrożyło jedynie 16% organizacji[4]. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że dwie trzecie pracowników miało problem z realizacją świadczenia w czasie pandemii. W praktyce oznacza to, że benefity mogły stracić swoją moc, nie wspominając już o stracie finansowej wynikającej z nieefektywnego wykorzystania budżetu.

Czego oczekują pracownicy?

W świetle wyników badania „Potrzeby pracowników 2020” współczesny benefit idealny powinien być odpowiedzią na obawy pracowników – powinien być wyrazem troski i wpływać, a wręcz przekładać się na budowanie poczucia stabilności i pewności. Nie dziwi więc fakt, że zdaniem 66% badanych świadczenie powinno wspierać domowy budżet, czyli stanowić realne wsparcie ich codziennego życia. Jako drugi najistotniejszy czynnik pojawia się elastyczność benefitów. Dla organizacji oznacza to, że pracownik nie chce ponosić ryzyka i czuć przymusu realizacji świadczenia w określony z góry sposób – chce mieć wolność wyboru. Również forma świadczenia ma duże znaczenie – co czwarty respondent oczekuje świadczenia w nowoczesnej formie, najchętniej elektronicznej lub mobilnej[5].benefity koronawirusWybierając benefity warto wziąć pod uwagę trzy kluczowe kryteria: bezpieczeństwo, elastyczność i nowoczesność. Bezpieczeństwo, czyli możliwość skorzystania z benefitu bez ryzyka zakażenia, elastyczność – czyli możliwość wykorzystania świadczenia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, oraz nowoczesność wyrażoną mobilnością i wspieraną nowoczesnymi technologiami. Przyszłość benefitów zdecydowanie należy do elastycznych, bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań. W tej roli doskonale sprawdzą się karty przedpłacone, eVouchery czy karty wirtualne, będące nowością w naszej ofercie – czyli w pełni cyfrowe, pozbawione plastikowego odpowiednika, karty płatnicze. Właśnie te benefity są najlepszym dowodem na to, że wsparcie pracowników nawet w tak niepewnych czasach jest możliwe – powiedziała Katarzyna Turska, Dyrektor ds. HR w Sodexo Benefits and Rewards Services.

Ograniczony dostęp do niektórych produktów i usług oraz zmieniające się potrzeby pracowników okazały się sprawdzianem dla systemów motywacyjnych. Nietrafione benefity mogą wywołać niezadowolenie i frustrację u pracowników – czyli przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Z kolei dla pracodawcy inwestycja w motywowanie i budowanie zaangażowania na bazie nieodpowiednio dobranych świadczeń okazuje się jedynie zbędnych wydatkiem i stratą. Warto wyciągnąć wnioski z doświadczeń z ostatnich miesięcy i sięgnąć po pewne benefity na niepewne czasy. Czyli rozwiązania, które spełnią swoją funkcję niezależnie od tego, jak długo jeszcze firmom przyjdzie mierzyć się ze skutkami pandemii.
[1] Opracowanie własne Sodexo na podstawie danych GUS i Antal.

[2],[3],[4],[5] „Potrzeby pracowników 2020”, PBS dla dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, czerwiec 2020 r.