BGŻ – wyrok sądu

0

Umowa rachunku bankowego powinna precyzyjnie określać okoliczności w jakich bank może dokonać jej jednostronnej zmiany ­– Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezesa UOKiK

Wzorce umowne stosowane przez banki powinny być jasne i precyzyjne. Potwierdza to wyrok SOKiK dotyczący decyzji UOKiK z lipca 2012 roku. Urząd zbadał praktyki Banku Gospodarki Żywnościowej w ramach ogólnopolskiej kontroli wzorców umów indywidualnych kont emerytalnych.

W wyniku postępowania ustalono m.in., że wzorce umowne BGŻ dotyczące prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych nie precyzowały sytuacji, w jakich kontrakt może być jednostronnie zmieniony przez bank. Jeżeli konsument nie godzi się na taką zmianę, ma możliwość wypowiedzenia umowy. Modyfikacja umowy w przypadkach nieokreślonych w jej treści jest możliwa jedynie pod warunkiem wyrażenia zgody zarówno przez bank jak i konsumenta. W razie braku takiej zgody kontrakt powinien być kontynuowany na dotychczasowych warunkach. W opinii Urzędu bank powinien ściśle określić w jakim zakresie umowa może podlegać jednostronnym zmianom.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie podzielił stanowisko Urzędu potwierdzając zasadność nałożenia na BGZ kary pieniężnej w łącznej wysokości 1 373 973 zł. Wyrok z 28 października 2014 r. (XVII AmA 39/13) nie jest prawomocny. Przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

 

Czytaj również:  Maleje liczba wniosków o ochronę międzynarodową