Kontrola koncentracji: sześć decyzji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

UOKiK wydał sześć zgód na koncentrację. Transakcje dotyczą sprzedaży artykułów codziennego użytku, samochodów ciężarowych, wyrobów kosmetycznych, zakładów bukmacherskich, branży medycznej oraz gospodarki odpadami

Pierwsza decyzja dotyczy przejęcia części mienia Bernard Trucks przez Volvo Polska. Przejmująca spółka jest właścicielem dwóch fabryk: autobusów oraz koparkoładowarek. Ponadto zajmuje się m.in. handlem samochodami ciężarowymi Volvo Trucks oraz Renault Trucks. Przejmowana część mienia Bernard Trucks  to nieruchomości  w Poznaniu, Zielonej Górze i ewentualnie Gdyni, w których Bernard Trucks  sprzedaje samochody ciężarowe marki Renault.

Zielone światło otrzymali również przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą artykułów codziennego użytku. Są to Piotr i Paweł, Bać-Pol (sieć sklepów Słoneczko i Spar), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Topaz oraz POLOmarket. W lutym 2014 r. trzej pierwsi otrzymali zgodę na utworzenie  spółki  GH PL Plus, która ma m.in. udzielać licencji na wspólną markę i logo oraz pełnić funkcję agencyjną przy zawieraniu umów handlowych. Obecna decyzja wyraża zgodę na przystąpienie POLOmarket do wspólnego przedsiębiorcy.

Zgodę otrzymała także spółka Eneris Polska, która  może przejąć Veolia Usługi dla Środowiska. Eneris Polska nie prowadzi obecnie żadnej działalności operacyjnej. Przejmowany przedsiębiorca zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem, odbieraniem oraz unieszkodliwianiem odpadów.

Kolejna decyzja dotyczy zakupu spółki Polbita przez Corporation of European Pharmaceutical Distributors. Przejmujący przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej Pelion, której spółki zajmują się dystrybucją produktów farmaceutycznych. Polbita  prowadzi drogerie działające pod marką Drogerie Natura.

Urząd wydał również zgodę na zakup spółki Milenium, która prowadzi działalność w zakresie oferowania zakładów wzajemnych, w tym bukmacherskich. Kontrolę nad nią przejmie osoba fizyczna.

Ostatnia z decyzji dotyczy branży medycznej. Life Healthcare International oraz ABC Medicover Holdings mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę. Pierwsza ze spółek należy do grupy kapitałowej Life Healthcare Group Holdings z siedziba w Republice Południowej Afryki. W Polsce podmiotem pośrednio zależnym grupy jest Scanmed Multimedis. ABC Medicover Holdings należy do grupy kapitałowej Medicover, która jest właścicielem dwóch szpitali i 30 wyspecjalizowanych placówek medycznych. Wspólny przedsiębiorca ma m.in. zarządzać projektami inwestycyjnymi wspólników z zakresu opieki szpitalnej.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.