BioMaxima S.A. zwiększa przychody i zapowiada przejęcia

0

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zakończyła pierwsze osiem miesięcy br. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 14.417 tys. zł. Spółka rozwija sprzedaż na rynku polskim i zagranicznym oraz kontynuuje przyjęty plan konsolidacji sektora biotechnologicznego.

Po pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta wynosiła 13.833 tys. zł, więc osiągnięty w tym roku wynik stanowi o ponad 4% wzroście w ujęciu rdr. W sierpniu br. Spółka zanotowała również ponad 12% zwiększenie sprzedaży w działalności eksportowej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, co jest bardzo dobrym prognostykiem na kolejne miesiące. BioMaxima S.A. otrzymała już pierwsze zamówienia handlowe z rumuńskiej spółki QIAS. Emitent ma zamiar umacniać także swoją pozycję na rynku indonezyjskim, głównie poprzez udział dystrybutora w przetargach publicznych oraz intensyfikację działań skierowanych do laboratoriów prywatnych. W najbliższych miesiącach Zarząd Spółki planuje przeprowadzić ze swoim partnerem handlowym z Indonezji bezpośrednie rozmowy odnośnie wspólnych działań w regionie Azji Południowo-Wschodniej, bowiem dostrzega bardzo duży potencjał rozwoju sprzedaży na tym rynku.

„Nowy dystrybutor z Indonezji zarejestrował na tamtym rynku nasze odczynniki biochemiczne. Dobiega także końca proces rejestracji analizatorów biochemicznych i hematologicznych. Z kolei dystrybutor z Indii kończy proces rejestracji na tym rynku naszych analizatorów i pasków do analizy moczu. Liczymy na szybki wzrost obrotów w tym regionie.” – komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. w dalszym ciągu utrzymuje dodatnią dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży w przeważającej liczbie grup produktowych. Spółka konsekwentnie realizuje również przyjęty plan w zakresie postępowań przetargowych. Po ośmiu miesiącach 2016 r. łączna wartość wygranych postępowań przetargowych przez Emitenta wyniosła 5.879 tys. zł wobec 5.428 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r.

Czytaj również:  Rząd stawia na rozwój biotechnologii. Na wsparcie tego sektora trafi kilkaset milionów złotych

W dniu 02.09.2016 r. BioMaxima S.A. podpisała aneks do listu intencyjnego dotyczącego nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR, który wydłuża termin podpisania ostatecznej umowy do dnia 30.10.2016 r.

„Głównie z uwagi na okres wakacyjny byliśmy zmuszeni przesunąć transakcję na rynku rumuńskim. Poza właściwą umową nabycia udziałów doprecyzowujemy z właścicielką tych spółek umowy dodatkowe zabezpieczające jej i nasze interesy. Potrzebna jest również formalna zgoda Rady Nadzorczej na tą transakcję. Aby ją uzyskać, musimy mieć uzgodnione wszystkie dokumenty.” – wyjaśnia Prezes Lewczuk.