BioMaxima zrealizuje w grudniu na rynku indonezyjskim zamówienia na ponad milion dolarów, rozpoczyna też sprzedaż nowego testu genetycznego

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

BioMaxima SA otrzymała od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji kolejne zamówienie na testy genetyczne PCR do oznaczania SARS-CoV-2 o wartości 395 128 USD. Jest to już kolejne zamówienie na takie testy od tego dystrybutora, dzięki czemu wartość zrealizowanych zamówień na rynek indonezyjski w grudniu br. przekroczy milion dolarów. Oprócz tego spółka w poniedziałek wprowadziła do sprzedaży na terenie Polski i krajów UE najnowszy własny test genetyczny SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KIT, uzyskując już pierwsze sukcesy w publicznych przetargach.

Najnowsze zamówienie od dystrybutora zaopatrującego rynek indonez­­­yjski zostanie zrealizowane do końca grudnia br. Począwszy od sierpnia br. jest to już kolejne zamówienie na test PCR od tego dystrybutora w ramach stałej współpracy, a poprzednie opiewające na kwotę 628 909 USD zostało zrealizowane również w grudniu.

Jesteśmy zadowoleni z rozwijającej się sprzedaży na konkurencyjnym rynku indonezyjskim. Kolejne zamówienie w tym roku jest potwierdzeniem jakości oraz przewagi jakościowej testu genetycznego BioMaxima, który jest przystosowany do transportu i przechowywania w temperaturze pokojowej. Zresztą testy genetyczne PCR to nie jedyne dostawy do Indonezji zrealizowane w grudniu br., ponieważ wysłaliśmy do Indonezji również kolejną w tym roku partię odczynników do chemii klinicznej.  Potwierdza to popyt na zdywersyfikowany portfel naszych produktów na wysoce konkurencyjnych rynkach zagranicznych, co jest doskonałym prognostykiem na 2021 r.” – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Spółka zapowiedziała realizację w niedługim czasie kolejnych znaczących zamówień do Indonezji.

Nowy test w sprzedaży w Unii Europejskiej i pierwsze zamówienie

Wprowadzany właśnie do obrotu w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej najnowszy test SARS/Flu/RSV Real Time PCR LAB-KIT jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym szybką diagnostykę infekcji górnych dróg oddechowych, charakteryzując się bardzo wysoką czułością i specyficznością. Zaletą testu jest możliwość identyfikacji kilku patogenów w jednej probówce PCR. Jednoczesne badanie próbki pacjenta w kierunku kilku chorób zakaźnych, znacząco ogranicza zasoby konieczne do wykonania badania i pozwala szybciej uzyskać informacje niezbędne w przypadku pacjentów cierpiących na nieokreśloną infekcję dróg oddechowych. Nowy test umożliwia wykrycie patogenów SARS-CoV-2 (Wuhan), wirusów grypy (wirus grypy A – H1N1, H3N2, H5N1 i wirus grypy B), a także wirusa RSV A i B (syncytialny wirus oddechowy typu A lub B ).

Nowy test genetyczny jest częścią tworzonej przez BioMaxima SA palety nowoczesnych testów do diagnostyki molekularnej. Test umożliwia przeprowadzenie kontroli izolacji i amplifikacji kwasów nukleinowych i może być używany na praktycznie wszystkich aparatach PCR pracujących w systemie otwartym. Spółka przewiduje, że zastosowanie testu nie ograniczy się do etapu pandemii, bowiem szczególne wskazane jest wykonywanie testów łączonych u osób, u których niezbędne jest szybkie rozpoznanie i włączenie odpowiedniego leczenia z uwagi na ich ciężki stan i/lub hospitalizację, podwyższone ryzyko powikłań, jednoczesną obecność kilku infekcji, obniżoną odporność lub występowanie innych chorób przewlekłych.

Spółka wzięła już udział w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę takich testów różnicujących kilka patogenów w Ginekologiczno–Położniczym Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu gdzie, złożyła najkorzystniejszą ofertę o wartości brutto 199.200 zł.

Rekordowe wyniki finansowe w 2021 r.

Zarząd BioMaxima SA 21 grudnia 2020 r., podał wstępną informację o rekordowych w wynikach finansowych. Spółka za miesiąc listopad osiągnęła zysk netto na poziomie 1.802 tys. zł., a zysk EBITDA wyniósł 2.415 tys. zł. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 22,35%. Po 11 miesiącach 2020 r. zysk netto BioMaxima SA wynosi już 7.645 tys. zł, natomiast EBITDA 11.004 tys. zł.