Biuro w dalszym ciągu kluczowe, ale inne

Warsaw UNIT biurowiec Warszawa
  • Wbrew początkowym predykcjom biuro pozostanie kluczowym elementem dla 31% respondentów
  • Wprowadzenie modelu hybrydowego deklaruje blisko 56% uczestników badania (Y)OUR SPACE
  • Połowa ankietowanych przewiduje wprowadzenie współdzielenia biurek

Ewolucja stylów pracy w ostatnich latach pokazała, że projektowanie efektywnych miejsc pracy wymaga znalezienia równowagi między wydajnością a komfortem. Przyszłość biur stała się w trakcie pandemii tematem wielu debat. Wówczas pojawiały się głosy o jego kryzysie egzystencjonalnym, a równolegle w siłę zaczęła rosnąć praca zdalna i elastyczna. Kolejne miesiące pokazały, że nowe postrzeganie środowiska praca jest tematem dużo bardziej złożonym.

Wyniki ankiety (Y)OUR SPACE przeprowadzonej przez Knight Frank i Cresa, w której udział wzięło 640 globalnych najemców pokazują, że biuro jest i w dużej mierze będzie częścią naszego przyszłego życia zawodowego. Badanie wskazuje również, że projektowane przez najemców miejsca pracy będą odzwierciedlać nowe style pracy i funkcję biura.

Nowe style wspierają biuro

„Śmiało można powiedzieć, że w dalszym ciągu bierzemy udział w globalnym eksperymencie dotyczącym miejsca pracy. Najemcy starają się wskazać dominujący w ich organizacjach styl pracy i jego wpływ na projektowanie oraz dostarczanie dzisiejszych i przyszłych miejsc pracy. Najnowsza ankieta (Y)OUR SPACE wskazuje, że większość najemców zaadaptuje nowe style pracy, a ich centralnym elementem będzie biuro,” – komentuje Aleksandra Kuklińska, starszy negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Jednym z kluczowych nowych stylów pracy jest model hybrydowy, który charakteryzuje się połączeniem formalnych miejsc pracy ze zdalnymi ustawieniami o różnym stopniu elastyczności. Te rozwiązanie pozwala pracownikom określić, która opcja najbardziej im odpowiada przy wykonywaniu danej pracy lub zadania. Wyniki badania pokazują, że 56% respondentów uważa hybrydowy styl pracy za najbardziej prawdopodobny w ciągu 3 lat. Wykres 1. Oczekiwane now style pracy

Wykres 4. Udogodnienia w ciągu 3 lat Termin „hybrydowy” obejmuje wiele rozwiązań, a głównym wyzwaniem w odniesieniu do jego planowania i wdrożenia jest zapewnienie skutecznej interakcji i współpracy w miejscu pracy.

60% wszystkich ankietowanych przyznała, że zmiana stylu pracy stanowi „znaczne” lub „częściowe” zakłócenie formy i funkcji miejsca pracy. Wyzwania związane z pracą hybrydową są możliwe do pokonania, zwłaszcza przy wykorzystaniu rozwiązań z obszaru proptechu.

„Z badań, które przeprowadzono na potrzeby tego raportu wynika, że prawie jedna trzecia (31%) ankietowanych najemców opisuje swój przyszły styl pracy jako „przede wszystkim biuro” lub „tylko biuro”. Dla kontrastu, mimo wielu zapowiedzi z początkowego okresu pandemii dotyczących zmierzchu biur, zaledwie 12% respondentów spodziewa się przyszłego stylu pracy określanego jako „praca z dowolnego miejsca” lub „przede wszystkim praca zdalna”,” – wyjaśnia Aleksandra Kuklińska.

Co za tym idzie, predykcje dotyczące odchodzenia od biur wydają się jednak nietrafione. Biuro w dalszym ciągu będzie odrywać kluczową rolę w naszym życiu zawodowym, ale jego transformacja jest nieunikniona.

Hot-desking – kwestia budząca emocje w miejscu pracy

Niezależnie od tego, czy mówimy o kategorii „praca hybrydowa” czy „przede wszystkim biuro”, zmiana stylu pracy wskazuje na przyszłą relację z biurem, która będzie miała charakter bardziej płynny i elastyczny. Żeby to osiągnąć niezbędne będzie przeprojektowanie biura. Takiej odpowiedzi udzieliło 6 na 10 ankietowanych. Jednym z rozwiązań, które spodziewa się wdrożyć wiele organizacji są nieprzypisane stacje robocze. Połowa wszystkich respondentów przewiduje, że ich firmy w ciągu najbliższych trzech lat będą w większym stopniu korzystać z programów współdzielenia biurek lub hot-deskingu, a jedynie 10% z tych, którzy już korzystają z takich programów spodziewa się wycofania tego rozwiązania. Wykres 2. Oczekiwania hot-desking

„Żaden z respondentów tej edycji (Y)OUR SPACE nie przewiduje w ciągu trzech lat, że w ich miejscach pracy stosunek liczby biurek do liczby osób będzie wynosił 1:1. 14% ankietowanych deklaruje pracę przy wskaźniku 90 biurek na 100 osób, ale większość z nich jest poniżej tego poziomu. Z kolei, proporcję konfiguracji z 50 biurkami lub mniej na 100 osób zakłada 35% respondentów. Wyniki sugerują, że dni przyporządkowanych stanowisk pracy są policzone. Ceną za pewien stopień elastyczności stylu pracy jest rezygnacja z przywiązania do konkretnego biurka,” – dodaje Aleksandra Kuklińska. Wykres 3. Liczba stanowisk do liczb osób