Blaski i cienie pracy zdalnej

David Mills
David Mills, CEO w Ricoh Europe

Za nami ponad rok pracy zdalnej. W jaki sposób zmieniało się nastawienie do tego modelu pracy na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy? Szereg badań potwierdza, że doświadczenia z tego okresu są w dużej mierze skorelowane z jakością zaplecza technologicznego, którym dysponuje pracodawca. To, w jaki sposób firma w czasie pandemii była w stanie wyposażyć swoich pracowników w potrzebne narzędzia i systemy przekłada się na ich poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy. Najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie Ricoh w Europie wśród pracowników zatrudniających od 251 do 1000 osób potwierdza te tezy.

36% badanych ze względu na trudności związane z komunikacją i problemami technologicznymi odczuwa spadek zaangażowania w pracę. To odczucie pogłębia się. W sierpniu zeszłego roku podobna odpowiedź padała 16% rzadziej. Brak strategii inwestowania w innowacyjne środowisko pracy prowadzi do obniżenia morale, braku czasu na realizację zaawansowanych zadań i samorealizację pracowników. Firmy, które nie są w stanie stworzyć odpowiednich warunków do pracy muszą liczyć się w odpływem najbardziej wartościowych talentów.

Zmiany technologiczne, które podejmuje firma powinny być konsultowane z pracownikami i odpowiednio komunikowane. W przypadku braku takich działań wprowadzane modernizacje nie są postrzegane jako wsparcie, lecz niepotrzebne utrudnienie pracy. Podczas planowania cyfrowej transformacji w centrum uwagi powinien być człowiek. Wprowadzane zmiany powinny uwzględniać zarówno komfort pracowników, jak i klientów oraz być dostosowane do specyfiki działania firmy. Co ciekawe, według aż 65% badanych cyfrowe procesy, które wdrożono w ich miejscu pracy nie spełniają tych warunków, lecz są prostą kopią rozwiązań, z których korzystają klienci lub partnerzy. Na uwagę zasługuje fakt, że 39% procent badanych nadal wskazuje, że podczas pracy zdalnej nie ma dostępu do wszystkich kluczowych dokumentów i danych, a to nie pozwala im realizować usług na odpowiednim poziomie. Jedynie 26% uznaje, że ich pracodawca zainwestował w narzędzia, które pozwalają podnieść poziom satysfakcji klientów.

42% uznaje, że technologie, z których obecnie korzysta, przyczyniają się do zwiększenia obciążenia pracą.  34% czuje się pod presją spędzania większej liczby godzin na realizacji obowiązków służbowych. W porównaniu z sierpniem zeszłego roku odsetek odpowiedzi na to pytanie wzrósł o 13%.  Aż 47% osób jest przekonana, że ich przełożeni wykorzystują technologię do śledzenia efektywności ich pracy zdalnej.

“To zadziwiające, że pomimo kilkunastu miesięcy pracy zdalnej niektóre firmy nadal nie zainwestowały w narzędzia, które umożliwią jej efektywne wykonywanie. Inwestycja w nowe narzędzia wymaga dokładnej analizy potrzeb firmy i tego, jak ta przełoży się na usprawnienie procesów i pracy. Przy czym wszelkie zmiany powinny mieć na względzie dobro pracowników i klientów – powiedział David Mills, CEO, Ricoh Europe.

O badaniu

W badaniu Ricoh wzięło udział 573 pracowników firm zatrudniających od 251 do 1000 osób.