Wyniki badań: Zrównoważony rozwój – niska świadomość kadry zarządzającej

David Mills
David Mills, CEO w Ricoh Europe

65% zarządzających europejskimi firmami przyznaje, że nie posiada środków lub nie wie jakie one powinny być, by realnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, który wywiera kierowana przez nich organizacja. Jeden na czterech z badanych nie jest w stanie wdrożyć działań, dzięki którym będą mogli osiągnąć znaczące zmiany w tym obszarze. Aż 60% wskazuje na brak zachęt do prowadzenia takich działań. Natomiast 67% podkreśla rosnącą świadomość pracowników. Ci, w dużo większym stopniu niż jeszcze 5 lat temu, interesują się i posiadają wiedzę o tym, czy ich pracodawca działa w zgodzie ideą zrównoważonego rozwoju. Badanie przeprowadzono na zlecenie Ricoh na grupie 1500 osób decyzyjnych i zarządzających europejskimi przedsiębiorstwami.

Te wyniki badań pokazują, że to jak powinna wyglądać realizacja standardów ESG, czyli działań związanych z zaangażowaniem w ochronę środowiska, kwestie społeczne i poprawa ładu korporacyjnego jest bardzo niejasne dla dużego odsetka kadry zarządzającej. Dzieje się tak pomimo szerokiej dyskusji na ten temat wielu inicjatyw, takich jak InvestEU czy Digital Europe.

Zaledwie 27% badanych potwierdziło, że w strategii działania ich firm są zawarte długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony pocieszający jest fakt, że 65% zdaje sobie sprawę, że zaangażowanie ich firmy w tym obszarze ma ogromny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Cyfrowa transformacja, która pozwala osiągnąć zarówno cele związane z efektywnością, jak i zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko może okazać się czynnikiem, dzięki któremu liderzy zyskają nową perspektywę na konieczność wprowadzanych zmian i zaczną postrzegać je w kontekście realnych korzyści płynących dla firmy.

“Zazwyczaj najtrudniejszy jest pierwszy krok. Gdy zaczniemy konsekwentnie podążać jasno wytyczoną ścieżką zobaczymy korzyści płynące z wprowadzanych zmian. Szczególnie, że osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i cyfrowa transformacja firmy bezpośrednio się ze sobą łączą” – powiedział David Mills, CEO w Ricoh Europe .