Bogaci są coraz bogatsi. Wzrost globalnego majątku o 3,8 biliona dolarów

luksus

Liczba zamożnych osób fizycznych (eng. HNWI – High-Net-Worth-Individuals’)1 i ich majątek osiągnęły w 2023 roku rekordowy poziom – wynika z najnowszego raportu Capgemini World Wealth Report 2023. Globalny majątek wzrósł o 3,8 biliona USD (+4,7%) osiągając poziom 86,8 biliona USD. Liczba zamożnych osób wzrosła o 5,1% do 22,8 miliona osób na całym świecie i nadal rośnie, mimo niestabilnej sytuacji na rynkach i niepewności gospodarczej. Te liczby równoważą zeszłoroczne spadki.

Wzrosty niemal na całym świecie

W 2023 roku to Ameryka Północna odnotowała najsilniejsze „ożywienie”, przy wzroście majątku rok do roku na poziomie 7,2% i liczebności zamożnych osób o 7,1%. Tendencja na większości rynków prezentuje się podobnie, choć mniej spektakularnie:

  • Zamożni z rejonu Azji i Pacyfiku (4,2% wzrostu wartości majątku i 4,8% wzrostu liczebności zamożnych) oraz Europy (3,9% i 4,0%) odnotowali mniejsze korzyści.
  • Dla Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu wzrosty były jeszcze niższe – kolejno 2,3% oraz 2,9% dla Ameryki Łacińskiej oraz 2,7% i 2,1% dla Bliskiego Wschodu.
  • Afryka jest jedynym regionem, w którym zarówno poziom majątku (-1,0%), jak i liczebność osób zamożnych (-0,1%) zanotowały nieznaczne spadki.

Po spadkach wśród zamożnych osób z 2022 roku nie ma już śladu i tendencje wzrostowe znowu są aktualne. Z raportu Capgemini wynika, że na tle badanych regionów najbardziej wyróżnia się Ameryka Północna, co nie powinno dziwić, bo tamtejsza gospodarka cechuje się dużą odpornością na globalne zawirowania. Nastąpił też wyraźny wzrost akcji na tamtejszych giełdach. Mimo ogólnego braku stabilności na rynkach światowych, tylko Afryka zanotowała minimalne spadki. Według ekspertów nie można jednak na tej podstawie wyciągać wniosków o rychłym powrocie do względnej normalności. W tym roku przed nami są bowiem jeszcze istotne wydarzenia, które będą mieć wpływ na lokalne i światowe rynki, jak np. wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory do Europarlementu czy wprowadzenie regulacji dotyczących mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji. Wzrost zamożności najbogatszych to dowód przede wszystkim na niezwykłą elastyczność tej grupy w kwestii dostosowywania się do nowych warunków. W obecnej sytuacji, ta cecha wydaje się przynosić największe korzyści.

Nacisk na inwestycje

Wraz ze wzrostami na liście HNWI, obserwujemy, że decyzje biznesowe najbardziej zamożnych osób coraz częściej dotyczącą pomnażania majątków niż ochrony bogactwa. Raport wskazuje, że aż dwie na trzy osoby zamożne planuje w 2024 roku bardziej inwestować w kapitał prywatny, aby wykorzystać więcej potencjalnych możliwości zysku.

Według raportu Capgemini można założyć, że w 2024 roku z powodu zwyżkowych trendów na innych rynkach, także Afryka wróci na ścieżkę wzrostów. Niewielkie spadki, które zanotowała w 2023 roku wynikały z ograniczonej liczby inwestycji zagranicznych i niskich cen surowców. Zamożne osoby z uwagi na swoje zyski, będą bardziej skłonne do inwestowania w celu pomnożenia majątków, a nie jego ochrony. Kontynent afrykański w oczywisty sposób będzie beneficjentem tej zmiany.

Oczekiwane spowolnienie w 2024

Eksperci przewidują, że tempo wzrostów w tym roku wyhamuje i liczby na koniec 2024 roku będą mniej spektakularne niż za rok wcześniejszy. Druga połowa roku, z uwagi na nadchodzące wybory w USA jest dla gospodarki kluczowym okresem. Pierwszych widocznych wahań na globalnych rynkach można spodziewać się już w ciągu najbliższych tygodni.

Metodologia raportu

Raport World Wealth Report 2024 obejmuje 71 krajów, odpowiadających za ponad 98% światowego dochodu narodowego brutto i 99% światowej kapitalizacji giełdowej.

1: HNWI to zamożne osoby fizyczne posiadające aktywa inwestycyjne o wartości 1 miliona USD lub więcej, z wyłączeniem ich głównego miejsca zamieszkania, przedmiotów kolekcjonerskich, dóbr konsumpcyjnych i trwałych dóbr konsumpcyjnych. HNWI są podzieleni na trzy kategorie na podstawie przedziałów zamożności: Ultra-HNWIs (30 mln USD lub więcej), Mid-Tier Millionaires (5-30 mln USD) i Millionaires Next Door (1-5 mln USD).