Branża cyfrowa przestrzega przed propozycjami Komisji Rynku Wewnętrznego ws. DSA

prawo europejskie unia europejska

Europejska branża cyfrowa zaapelowała do Parlamentu Europejskiego, by ponownie przemyślał propozycje złożone przez Komisję Rynku Wewnętrznego ws. Kodeksu Usług Cyfrowych (DSA). Zdaniem dziewięciu organizacji, w tym z Polski – Związku Cyfrowa Polska – które podpisały się pod apelem, nowe propozycje stoją w sprzeczności z propozycjami Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz mogą zagrozić innowacjom i zagrozić handlu elektronicznemu w Unii Europejskiej.

Wspólne stanowisko europejskiej branży cyfrowej odnosi się do ostatnich propozycji zgłoszonych przez sprawozdawcę Komisji Rynku Wewnętrznego (IMCO) – posłankę do PE Christel Schaldemose. Zdaniem sygnatariuszy listu zaproponowane zmiany daleko wykraczają poza wniosek Komisji Europejskiej i mogą potencjalnie zdusić innowacje i zburzyć internet w Europie, jaki znamy. „Przyjęcie niektórych propozycji zaproponowanych przez sprawozdawcę komisji IMCO osłabiłoby zdolność europejskiego sektora technologicznego do dalszego rozwoju i innowacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy” – napisano w apelu do Parlamentu Europejskiego.

Jak tłumaczy prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który podpisał się pod apelem istnieje zagrożenie, że nowe regulacje utrudnią rozwój innowacji oraz że będą one zbyt dużym obciążeniem finansowym dla sektora MŚP i start-upów. – Należy dołożyć wszelkich starań, by przepisy nie zaszkodziły w handlu elektronicznym i nie ograniczyły możliwości rozwoju innowacji – mówi Michał Kanownik.

Co budzi zastrzeżenia branży?

Wśród zastrzeżeń europejska branża cyfrowa wskazuje m.in. na to, że internetowe platformy handlowe będą miały obowiązek monitorowania internetu. A to będzie zagrożeniem dla praw podstawowych. Zaproponowane zmiany miałyby uderzyć zwłaszcza w tysiące małych firm i ich docieraniu do klientów w całej Europie.

Branża cyfrowa obawia się, że w konsekwencji przedsiębiorstwa będą niechętne do wprowadzania innowacji z obawy, że nie spełnią wszystkich założeń zawartych w nowych regulacjach. „UE powinna robić wszystko, co w jej mocy, aby wspierać innowacje, zachęcać do przedsiębiorczości i stymulować wzrost gospodarczy. Wzywamy Parlament Europejski do ponownego rozważenia proponowanych środków, które naszym zdaniem zmienią całkowicie internet w Europie, zdławią powstawanie nowych innowacyjnych firm, a także wprowadzą szereg nowych przepisów ograniczających platformy w sposób, który tylko zmniejszy ich atrakcyjność dla użytkowników” – podkreślono we wspólnym stanowisku.