Branża wynajmu długoterminowego urosła o 10,3% w 2014r.

ALD_Marek_Malachowski_2

Wynajem długoterminowy w 2014: już 1/3 nowych wyleasingowanych aut osobowych i ponad 21% kupionych na REGON

Zgodnie z wynikami po czwartym kwartale 2014r., podanymi przez Polski Związek Wynajmu
i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) urosła w 2014 roku o 10,3%. Dane te potwierdzają, że wynajem długoterminowy, który jeszcze kilka lat temu był usługą o marginalnym znaczeniu, obecnie staje się jedną z głównych form finansowania flot aut służbowych w kraju. Spośród wszystkich nowych samochodów osobowych wyleasingowanych
w 2014, aż 1/3 (32%) stanowiły auta w wynajmie długoterminowym. Biorąc pod uwagę łączną sprzedaż nowych samochodów osobowych na REGON w Polsce, udział ten wyniósł 21,2%. 

W 2014 r. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów odegrał bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi
o wpływ organizacji na kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Łączne zakupy nowych aut firm należących do PZWLP, a więc zarówno na potrzeby oferowanego klientom leasingu operacyjnego z pełną lub częściową obsługą floty, jak i leasingu finansowego, wygenerowały w 2014 r. prawie 1/3 (32,2%) całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych na REGON w Polsce. Członkowie organizacji zakupili ponad 64 tys. nowych aut osobowych.

Wynajem długoterminowy coraz ważniejszą formą finansowania aut służbowych

Ubiegły rok był bardzo udany dla branży CFM w kraju. Łączna flota 16 należących obecnie do PZWLP firm wyniosła na koniec 2014 roku prawie 126 tys. (125.876) samochodów wynajmowanych długoterminowo. Branża urosła o 10,3% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2013r. Oznacza to, że dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego aut w naszym kraju utrzymuje się od kilku lat na niezmiennie bardzo wysokim poziomie, oscylującym w granicach 10-12% w skali roku. Najwyższy wzrost kwartalny, na poziomie 3,6%, został odnotowany w ostatnich 3 miesiącach roku. Na potrzeby usług wynajmu długoterminowego, branża zakupiła w ubiegłym roku łącznie ponad 42,2 tys. nowych samochodów osobowych. Zdecydowana większość z nich została nabyta przez członków PZWLP, organizacji reprezentującej ok. 80% całego rynku CFM w Polsce.

Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, od momentu pojawienia się w Polsce ok. 20 lat temu, rozwija się bardzo szybko, co powoduje, że obecnie stanowi już znaczną część nie tylko leasingowanych pojazdów flotowych, ale również wszystkich kupowanych w kraju nowych samochodów osobowych na REGON – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Rynek wynajmu długoterminowego jeszcze 10 lat temu był ok. 3-krotnie mniejszy, niż obecnie, a samochody firmowe użytkowane w ten sposób stanowiły znikomą część nowych aut kupowanych przez przedsiębiorców.

W 2014 roku już więcej niż co piąta firma w Polsce zdecydowała się na użytkowanie swojej floty w formule wynajmu długoterminowego. Wśród przedsiębiorców korzystających z leasingu pojazdów, stanowiących ogółem w Polsce aż 2/3 kupujących nowe auta osobowe do firm, co trzeci decydował się na taki sposób finansowania i zarządzania pojazdów. Usługi CFM zaczynają w naszym kraju już powoli zastępować inne formy finansowania floty, takie jak zakup za gotówkę, kredyt, czy leasing finansowy. Jesteśmy pewni, że w kolejnych latach, znaczenie wynajmu długoterminowego dla rynku flotowego w Polsce oraz kondycji całej branży motoryzacyjnej, będzie się nadal zwiększało. Nasz kraj upodabnia się do rynków zachodnioeuropejskich, gdzie w wynajmie długoterminowym znajduje się zdecydowana większość leasingowanych samochodów służbowych – nawet 70-80%.     

Najpopularniejsze zewnętrzne finansowanie wraz z pełną obsługą floty

Jeśli chodzi o popularność poszczególnych usług wynajmu długoterminowego, to rok 2014 potwierdził utrzymujące się od wielu lat tendencje rynkowe. Full Service Leasing (leasing operacyjny z pełną obsługą serwisową), gwarantujący przedsiębiorcom pełen outsourcing floty, a więc zewnętrzne finansowanie oraz obsługę serwisową i administracyjną, stanowił w łącznej flocie firm PZWLP zdecydowanie największy, bo aż 76% udział (95.412 aut). Leasing z Serwisem, czyli usługa zapewniająca również zewnętrzne finansowanie floty, ale z niepełną jej obsługą, na koniec 2014 r. stanowiła 13% samochodów (16.820). Na uwagę w tym przypadku zasługuje 3-krotny spadek dynamiki rocznego rozwoju Leasingu z Serwisem, w stosunku do roku 2013.

Oznacza to, że firmy w Polsce, korzystające z wynajmu długoterminowego samochodów, zaczynają jeszcze częściej wybierać pełen outsourcing w zarządzaniu parkiem pojazdów, decydując się na full service leasing – wyjaśnia Marek Małachowski, Prezes PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive. – Full Service Leasing pozwala bowiem na maksymalne wykorzystanie korzyści płynących z wynajmu długoterminowego pojazdów, a więc uzyskania przez firmę bardzo dużego komfortu w codziennym użytkowania aut służbowych oraz oszczędności finansowych. W zakresie finansowania pojazdów firma unika wówczas zamrażania znacznych środków na zakup floty. Jeśli zaś chodzi o obsługę serwisową i administracyjną, to dostawca usług CFM przejmuje na siebie wszystkie uciążliwe obowiązki związane z autami służbowymi – od ich rejestracji, przez naprawy, przeglądy, ubezpieczenia, likwidację szkód, a kończąc na odsprzedaży po zakończeniu użytkowania. Dzięki uwolnieniu własnych zasobów potrzebnych do obsługi floty oraz preferencyjnym stawkom uzyskiwanym przez firmy wynajmu długoterminowego w zakresie zakupu np. części zamiennych, czy opon, przenoszonym na klienta, przedsiębiorca oszczędza od kilku do kilkunastu procent łącznych kosztów związanych z flotą.   

Najmniejszą 11% (13.644 auta) część floty PZWLP stanowią samochody służbowe w usłudze Fleet Management (wyłącznego zarządzania). W jej przypadku przedsiębiorstwo finansuje auta we własnym zakresie, w dowolny sposób, przekazując firmie wynajmu długoterminowego jedynie opiekę administracyjną i serwisową nad swoimi samochodami służbowymi. Pomimo, że auta w wyłącznym zarządzaniu stanowią bardzo mały udział w całości pojazdów w wynajmie długoterminowym, to w 2014 roku usługa ta zanotowała znaczący, ponad 42% wzrost popularności.

Jest to związane z pojawieniem się na rynku nowego rodzaju usług wynajmu długoterminowego, mieszczących się w kategorii Fleet Management, kierowanych do mikro firm – mówi Marek Małachowski, Prezes PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – W ich efekcie dynamicznie rośnie popularność wyłącznego zarządzania. Jest to pozytywna tendencja. Pokazuje, że obecnie w Polsce nawet mikro przedsiębiorcy, poszukują już zewnętrznej i profesjonalnej obsługi floty, co prawda wciąż w niepełnym zakresie, zazwyczaj związanym tylko z serwisowaniem aut,  ale jednak. 

Najpopularniejszymi samochodami w wynajmie długoterminowym w łącznej flocie PZWLP na koniec 2014 r. były Ford Focus, Skoda Octavia, Skoda Fabia i Toyota Yaris. Dominującym napędem pozostawał wciąż silnik diesla, występujący w 74% pojazdów, choć jego udział spadł o 1% w stosunku do stanu z końca 2013r.

Pierwszą trójkę największych w Polsce firm wynajmu długoterminowego samochodów (CFM), biorąc pod uwagę nie tylko członków PZWLP reprezentujących ok. 80% rynku, ale również niezrzeszoną, lecz wspólnie raportującą ze Związkiem firmę Masterlease, stanowią po IV kwartale 2014 roku kolejno: LeasePlan Fleet Management Polska (23.764), Masterlease (21.943) oraz Arval (16.654).

„Kratki” – bez wpływu na rozwój wynajmu długoterminowego, ale zniekształciły obraz sprzedaży nowych samochodów do firm

Do najważniejszych zjawisk, mających wpływ  na funkcjonowanie i rozwój branży wynajmu długoterminowego w ubiegłym roku, należy zaliczyć dwukrotną zmianę przepisów w zakresie odliczania podatku VAT od kosztów zakupu i eksploatacji samochodów użytkowanych przez firmy. Od 1 stycznia 2014r. wróciła w przypadku tzw. aut z kratką możliwość odliczenia całości podatku od towarów i usług. Spowodowało to znaczny wzrost zakupów tego typu pojazdów przez firmy, szacowany przez IBRM Samar na 23,5 tys. samochodów.

„Kratki” stanowiły znikomy udział w ogólnie zakupionej w 2014 r. liczbie samochodów w wynajmie długoterminowym – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Zgodnie z naszymi szacunkami, było to mniej niż 2 tys. aut. Pozostałe ponad 20 tys. samochodów tego typu, zostało zakupionych przez firmy, w większości przypadków przez mikro przedsiębiorstwa, w innych formach finansowania – ze środków własnych, na kredyt, w leasingu finansowym. Pojawienie się tzw. kratek wywołało jednorazowy dodatkowy popyt, który w efekcie spowodował zniekształcenie ogólnego obrazu rynku w zakresie sprzedaży nowych samochodów do firm w 2014 roku.

Od 1 kwietnia wprowadzone zostały z kolei diametralne zmiany w zakresie zasad odliczania VAT od kosztów zakupu i eksploatacji samochodów firmowych. Generalnie, po raz pierwszy w Polsce, nowe przepisy rozgraniczyły użytkowanie przez przedsiębiorców samochodów wyłącznie do celów służbowych oraz korzystanie z nich także na potrzeby prywatne. Od zakresu wykorzystania pojazdu firmowego, czyli tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą lub w sposób mieszany (służbowo i prywatnie), uzależniona została wysokość możliwego do odliczenia podatku VAT.

W 2014 roku branża wynajmu długoterminowego rozwijała się także pod względem rozwiązań ekologicznych we flotach. Na rynku pojawiły się kolejne usługi wspomagające przedsiębiorców w projektowaniu i użytkowaniu w działalności biznesowej parków samochodów służbowych przyjaznych środowisku naturalnemu. Obserwowany był również dalszy wzrost świadomości polskiego biznesu, w odniesieniu do działań ekologicznych w zakresie flot. Niestety, pomimo że liczba samochodów ekologicznych, a więc z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznym, w ubiegłym roku wzrosła, to udział tego typu pojazdów w polskich flotach jest wciąż marginalny. Niska popularność aut ekologicznych dotyczy w równym stopniu całego rynku flotowego w Polsce, niezależnie od formy finansowania pojazdów.

Do przyśpieszenia wzrostu w polskich flotach liczebności aut najbardziej ekologicznych, czyli elektrycznych, konieczna jest odpowiednia stymulacja prawno – podatkowa ze strony państwa –  mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Wówczas użytkowanie tego typu pojazdów stanie się dla biznesu opłacalne nie tylko pod względem wizerunkowym, ale i ekonomicznym. Kluczowa jest także kwestia znaczącego rozwoju publicznych punktów ładowania samochodów o napędzie elektrycznym, co pozwoli na komfortowe i efektywne użytkowanie takich pojazdów w normalnej, codziennej działalności biznesowej firm.

W 2014 roku  kontynuowany był trend wzrostu popularności wynajmu długoterminowego w sektorze MSP. Jeszcze 10 lat temu z usług tych korzystały w zasadzie wyłącznie duże polskie i międzynarodowe korporacje. Obecnie ich klientami są coraz częściej mikro, małe i średnie firmy, co jest związane z rozwojem oferty, sprofilowanej pod kątem obsługi tego typu przedsiębiorców.

Co czeka branżę w 2015 roku?

Do najważniejszych wydarzeń w 2015 roku, które będą miały wpływ na funkcjonowanie branży wynajmu długoterminowego samochodów, będzie z pewnością należało planowane od 1 lipca wprowadzenie możliwości odliczenia podatku VAT od paliwa aut wykorzystywanych przez firmy. Istotną zmianą prawną, która została już natomiast wprowadzona od początku tego roku, jest określenie zasad opodatkowania pracowników z tytułu prywatnego użytkowania aut firmowych.

Dla Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów rok 2015 jest szczególnie ważny, ponieważ organizacja obchodzi w  nim jubileusz 10 lat swojej działalności. PZWLP został założony w listopadzie 2005 r. Po niespełna 10 latach od powołania, łączna flota pojazdów wynajmowanych długoterminowo przez członków organizacji zwiększyła się blisko 4-krotnie. PZWLP jest obecnie najważniejszym głosem branży wynajmu długoterminowego samochodów oraz posiada znaczący wpływ na kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce.