Bricks Acquisitions Limited nabędzie w wezwaniu publicznym ponad 98% akcji ROBYG SA

0
GPW

W wezwaniu publicznym na ROBYG SA, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r.

1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje ROBYG SA, jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Pierwotnie zaoferowana cena wynosiła 3,55 zł za akcję, a 29 stycznia 2018 r. została podniesiona do 4,0 zł za akcję.

Bardzo się cieszymy, że w Wezwaniu przekroczyliśmy próg 90% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozwoli to nam na realizację strategicznego celu, jakim jest wycofanie ROBYG z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem ROBYG SA, aby wspierać długoterminowy sukces ROBYG SA”, powiedział Tavis Cannell, Dyrektor Zarządzający w Goldman Sachs International.

Bricks Acquisition Limited zamierza podjąć działania mające na celu wykup pozostałych akcji, zgodnie z Art. 82 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zostanie ogłoszony przymusowy wykup akcji.

Funkcję wyłącznego doradcy finansowego Wzywającego przy transakcji pełni Goldman Sachs International, natomiast doradcą prawnym jest kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking.