Briju: Sprzedaż metali szlachetnych za 37,5 mln zł

0

Jubilerska spółka Briju zawarła od 25 sierpnia do 26 września szereg transakcji sprzedaży metali szlachetnych Allgemeine Gold und Silberscheidenanstalt AG. Ich łączna wartość przekroczyła 37,5 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest transakcja zawarta w dniu 28 sierpnia, której przedmiotem była sprzedaż 3,9 tys kg srebra pr.999,9. Wartość transakcji wynosiła ponad 7,7 mln zł.

Współpraca z Allgemeine Gold und Silberscheidenanstalt AG oparta jest o jednostkowe dostawy. Strony nie zawarły umowy o współpracy, przewidującej minimalne lub maksymalne ilości surowca, które Briju zobowiązana jest dostarczyć, ani czasu trwania umowy.

W ramach współpracy strony nie są zobowiązane do zapłaty kar umownych. Współpraca z Allgemeine Gold und Silberscheidenanstalt AG odbywa się na zasadzie każdorazowo zgłaszanej przez Briju gotowości dostarczenia określonych ilości surowca. Wysokość zapłaty za dostarczony towar ustalana jest w oparciu o notowania rynkowe.