Brytyjskie sztuczki handlowe w celu zmniejszenia inflacji po Brexicie – ruszają brytyjskie kontrole graniczne na żywność z UE, w tym z Polski

Wielka Brytania transport

Od 30 kwietnia ruszają brytyjskie kontrole graniczne na żywność z UE – 4 lata po Brexicie, pięć razy odkładane. Aby zrównoważyć wzrost inflacji związany ze spodziewanym wzrostem cen żywności Brytyjczycy wprowadzają ulgi na inne kategorie produktów.

  • Nowe kontrole graniczne zostaną w dużej mierze zrównoważone przez agresywne (gdyż obniżające do zera i to na wiele kategorii produktów) środki zawieszenia ceł.
  • Ponad cztery lata po Brexicie, kontrole graniczne importu produktów rolnych z UE zostaną ostatecznie wdrożone 30 kwietnia, co kosztować będzie brytyjskich importerów (i klientów) 2 mld GBP, potencjalnie podnosząc inflację o +0,15pp
  • W tym samym czasie (na chwilę obecną) Wielka Brytania zapowiedziała zawieszenie ceł na masowa skalę na prawie połowę swojego importu przez okres dwu lat. Ten sprytny kontratak może obniżyć całkowite koszty importu o 7 mld GBP, a w efekcie obniżyć inflację o -0,6 punktu procentowego
  • Podsumowując temat brytyjskiej inflacji: prognoza Allianz Trade dotycząca inflacji dla Wielkiej Brytanii zakładała wcześniej 2,6% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r., po 6,9% w 2023 r. Biorąc pod uwagę obydwie wspomniane zmiany związane z importem do Wlk. Brytanii – jedną podnoszącą inflację, a drugą ją obniżającą (same taryfy, jak i mające podobny skutek środki pozataryfowe jak kontrole, procedury etc.), Allianz Trade spodziewa się obecnie, iż inflacja w Wielkiej Brytanii może wynieść 2,4% w 2024 r. i 2,0% w 2025 r. (przy niezmienności wszystkich innych czynników)

Ponad cztery lata po Brexicie, kontrole graniczne importu produktów rolnych z UE zostaną ostatecznie wdrożone 30 kwietnia, co będzie kosztować brytyjskich importerów 2 mld GBP i potencjalnie podniesie inflację o +0,15 pp. Równoważne kontrole graniczne dotyczące importu produktów rolnych z UE   były już opóźniane pięć razy i ostatecznie wejdą w życie pod koniec tego miesiąca. Kontrole fizyczne, świadectwa zdrowia i identyfikacja przed wjazdem do Wielkiej Brytanii będą miały zastosowanie do importu produktów rolnych z UE o wartości 21 mld GBP (zestawienie na następnej stronie), co odpowiada 3% całego importu Wielkiej Brytanii i blisko 8% importu pochodzącego z UE. Według Komisji Europejskiej oznaczać to będzie wzrost ekwiwalentu taryfowego na unijną żywność o 10%[1] lub 2 mld GBP dla firm, co nie będzie zamortyzowane przez kurs wymiany walut GBPEUR (oczekuje się, że pozostanie on zasadniczo stabilny na poziomie około 1,18). Biorąc pod uwagę: (i) 30% intensywność importu; (ii) że ich waga w brytyjskim koszyku CPI wynosi około 6%; (iii) że import tych towarów z UE stanowi około 75% całkowitego importu Wielkiej Brytanii oraz (iv) że firmy całkowicie przeniosą koszty (na klientów), Allianz Trade spodziewa się wzrostu inflacji w Wlk. Brytanii o +0,15pp w ciągu 12 miesięcy, przy czym wzrost cen w największym stopniu dotyczyć będzie produktów mleczarskich, mięsnych i rybnych.

Produkty, które będą podlegać kontrolom granicznym przy imporcie z UE

Import Wielkiej Brytanii z UE (mld GBP)
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; wyroby ciastkarskie 5.0
Mięso i jadalne podroby mięsne 4.4
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego 3.5
Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 2.7
Pozostałości i odpady z przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt 1.9
Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne 1.4
Żywe drzewa i inne rośliny; cebulki, korzenie i tym podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne 1.2
Żywe zwierzęta 0.6
Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne 0.2
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 0.1
Łącznie 21.0

Źródła: ITC, Allianz Research

W tym samym czasie (wg. zapowiedzi na chwilę obecną) Wielka Brytania zdecyduje się na zawieszenie ceł na dużą skalę przez okres dwu lat w odniesieniu do prawie połowy swojego importu. Ten sprytny kontratak może obniżyć całkowite koszty importu o 7 mld GBP, a w następstwie tego pomóc obniżyć inflację o -0,6 pp. Po złożeniu 245 wniosków o zawieszenie ceł przez sektor prywatny, rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się na wprowadzenie tymczasowego zawieszenia ceł na określone towary, które nie są objęte umowami o wolnym handlu a (kraje, z których pochodzą) mają Status Najwyższego Uprzywilejowania WTO. Stanowi to ponad 45% całkowitego importu Wielkiej Brytanii o wartości 300 mld GBP, który z dnia na dzień przejdzie ze średniej taryfy ważonej (handlem) w wysokości 3,2% do zera. Zawieszenie ceł obejmuje paliwa mineralne, metale, samochody (6,2% średniej taryfy wcześniej), perły naturalne i kamienie szlachetne (1,3% średniej taryfy), a także kilka produktów rolno-spożywczych (dotychczas 12,2% taryfa celna). Wykorzystując różnicę w taryfach, intensywność importu i udział importu każdego produktu oraz ich odpowiednią wagę w koszyku brytyjskiej inflacji obliczamy, iż zabieg ten zapewni mile widzianą ulgę w kosztach ponoszonych przez brytyjskich importerów w wysokości 7 mld GBP i potencjalnie doprowadzi do obniżenia inflacji konsumenckiej o -0,6 punktu procentowego w ciągu 12 miesięcy (zakładając, że korporacje przeniosą całe dobrodziejstwo obniżonych taryf na swoich klientów (powodzenia!)).

Podsumowując: dotychczas Allianz Trade spodziewał się inflacji w Wielkiej Brytanii na poziomie 2,6% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r., po 6,9% w 2023 r. Biorąc obecnie pod uwagę wprowadzenie obydwu miar związanych z kosztami importu, inflacja w Wielkiej Brytanii może być nawet niższa i wynieść 2,4% w 2024 r. i 2,0% w 2025 r. (przy niezmienności wszystkich innych czynników potencjalnie na nią oddziałujących).

[1] Wpływ dyrektywy usługowej na gospodarkę: Pierwsza ocena po wdrożeniu.