BTC Studios S.A. z zagranicznym inwestorem na pokładzie

giełda

BTC Studios S.A., notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych oraz konsolowych, pozyskał zagranicznego inwestora. Grupa PHB objęła 143.107 akcji Spółki na kwotę 400.000 EUR. Cena objęcia wyniosła 12,77 PLN, czyli równowartość 2,7951 euro za jedną akcję. BTC Studios S.A. zamierza przeznaczyć finansowanie na opracowanie nowych gier.

„Pozyskanie nowego, zagranicznego inwestora potwierdza nasz potencjał rozwojowy. Gaming pokazuje, że nawet w ciężkich czasach, jest atrakcyjnym obszarem do inwestowania – o ile oczywiście ma się plan i się go z konsekwencją realizuje. Dzięki zaangażowaniu kapitałowemu nowego inwestora zyska przede wszystkim nasze portfolio gier – pozyskane finansowanie zamierzamy bowiem przeznaczyć na jego intensywny rozwój. Jednocześnie dzięki nowemu inwestorowi spółka zyskuje wizerunkowo w skali rynku kapitałowego. Poza rozwojem biznesowym naszą ambicją jest również uzyskanie renomy wśród inwestorów, stąd między innymi chęć osiągnięcia miana regularnej spółki dywidendowej. Widzimy, że przynosi to już pierwsze efekty” – mówi Jarosław Zeisner, członek zarządu BTC Studios S.A.

18 maja 2020 roku zostały zawarte umowy subskrypcyjne akcji serii „J”. Zgodnie z nimi, Inwestor wraz ze swoją spółką zależną objął akcje serii „J” BTC Studios na kwotę 400.000 EUR. BTC Studios zaoferowała Inwestorowi i jego spółce zależnej łącznie 143.107 akcji w dwóch emisjach prywatnych.

Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej prognozami BTC Studios S.A. zamierza w tym roku zwiększyć przychody do 10 239 180 PLN, natomiast w 2024 r. osiągnąć przychody rzędu 78 mln PLN i zyski netto przekraczające 23 mln PLN. Spółka zakłada również systematyczny wzrost liczby użytkowników swoich produkcji. W tym roku spółka prognozuje 418 900 użytkowników przy 6 opublikowanych grach, natomiast w 2024 r. społeczność przekraczającą 1,3 mln użytkowników przy portfolio obejmującym 12 gier. Jednocześnie w maju br. BTC Studios S.A. przyjęła politykę dywidendową na lata 2020-2023. Zgodnie z nią, już od zysku netto za kolejny rok obrotowy, Zarząd BTC Studios będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę 30 proc. zysku netto. W planach jest coroczne wypłacanie dywidendy.

„Cena rynkowa dzisiaj na GPW odzwierciedla de facto poprzedni biznes i jest w naszej opinii mocno zaniżona. Cieszę się, że nowy inwestor ocenił akcje BTC Studios, jako inwestycję wartą dużo więcej niż wskazywałby na to obecny kurs. Co więcej, wartość nabycia akcji przez grupę PHB, zakładając realizację prognoz, wydaje się być i tak bardzo atrakcyjna. W naszej ocenie Spółka posiada potencjał do dalszych wzrostów. BTC Studios ma bardzo dynamiczny zespół, mocno zmotywowany do osiągania postawionych celów. Dysponuje już na dzień dzisiejszy, tytułami, które mogą okazać się hitem. Jestem przekonany, że gry naszej Spółki będą z roku na rok coraz popularniejsze. Grupa PHB zyska dzięki tej inwestycji możliwość połączenia swojego biznesu ze światem gier. Pozwoli to uczynić ich rynek dużo bardziej atrakcyjnym dla młodszej grupy docelowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej inwestycji w BTC Studios i wierzę, że inni inwestorzy wysoko ocenią zwrot z tego projektu już niebawem.” –  mówi Wojciech Kaszycki, reprezentujący głównego udziałowca Spółki, Mobilum LTD.