Budlex prezentuje wyniki finansowe i odnotowuje wzrosty

Filip Friedmann, większościowy udziałowiec Budlex
Filip Friedmann, większościowy udziałowiec Budlex

Grupa Kapitałowa Budlex od kilku lat odnotowuje stały wzrost wartości, co widoczne jest w jej wynikach finansowych, również na tle innych spółek działających w sektorze deweloperskim. Na przestrzeni ostatnich 3 lat majątek Grupy Budlex wzrósł o 42%, podczas gdy rynek (11 spółek z rynku kapitałowego) urósł w tym czasie zaledwie o połowę tej wartości (niespełna 20%). W ujęciu r/r aktywa Budlex urosły o 13%, zaś łączne aktywa spółek z rynku praktycznie się nie zmieniły. Rentowność na działalności operacyjnej EBIT wypracowana przez Budlex nie odbiega od poziomu rynkowego i wynosi 24%, a zysk netto za 2022 to 32,1 mln zł.

Wysoka rentowność

W przypadku inwestycji Budlex inflacja przekłada się na wzrost kosztów realizacji, jednak efekt ten niwelowany jest przez wysoką rentowność prowadzonych projektów i optymalizację kosztów spółki w pozostałych obszarach.

Osiągane przez Grupę Budlex wyniki i ich dynamika na przestrzeni ostatnich lat to efekt szeregu zmian, które nastąpiły po przekształceniach właścicielskich w 2016 roku, skupionych przede wszystkim na umacnianiu marki i podnoszeniu jakości oferty. Na poziomie zarządzania oznacza to między innymi efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i kapitału, optymalizację poziomu zadłużenia i kosztów, a także elastyczność w dopasowywaniu się do warunków i trendów rynkowych – mówi Filip Friedmann, większościowy udziałowiec Budlex.

Dobre prognozy

Według szacunków Zarządu, wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Budlex w 2023 r. będą zbliżone do tych za 2022 r., choć poziom przychodów ze sprzedaży będzie zależał od tempa przenoszenia na klientów praw do lokali aktami ostatecznymi z zakończonych i oddanych inwestycji.

Na przełomie II i III kwartału b.r.  Grupa Budlex istotnie powiększy swoją ofertę gotowych mieszkań – kończy trzy inwestycje zlokalizowane w Bydgoszczy i Toruniu wprowadzone do realizacji w 2021 i 2022 r. Dodatkowo wyprzedaje ostatnie mieszkania w ramach kolejnych trzech inwestycji.

W I półroczu 2024 r. Spółka oddaje inwestycje na warszawskim Bemowie oraz kolejną w Bydgoszczy, zaś plany na koniec roku 2024 obejmują zakończenie realizacji prestiżowego projektu w Toruniu oraz dwóch kolejnych w Olsztynie i Bydgoszczy, które jeszcze w tym roku planuje rozpocząć na posiadanym banku ziemi.

Budlex spodziewa się, że wynik oraz marża EBIT i netto pozostaną w kolejnych latach co najmniej na zbliżonym poziomie i utrzymają dynamikę z lat ubiegłych za sprawą dobrej rentowności kończonych projektów, a także poprawy struktury zadłużenia i spadku kosztów finansowych.

Tabela 1. Dane skonsolidowane GK Budlex 2022 – porównanie wzrostu kluczowych danych finansowych w okresie 3 lat i 1 roku.

  2019

(mPLN)

2021

(mPLN)

2022

(mPLN)

Różnica 2022 w porównaniu do danego roku (w %):
  2019 2021
Suma bilansowa 233,9 296,0 333,2 42% 13%
Przychody ze sprzedaży* 139,9 169,1 198,7 42% 17%
Wynik EBIT 31,6 39,1 48,0 52% 23%
Wynik netto** 20,5 25,4 32,1 56% 26%

*Przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów

** Przypadający na wszystkich udziałowców