Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2020 r.

budowa deweloperzy

W okresie dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Mieszkania oddane do użytkowania

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2020 r. oddano do użytkowania 33,5 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 20,0 tys. mieszkań (0,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni – 12,8 tys. mieszkań, tj. o 9,1% więcej niż w 2019 r. W  ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 59,8% i 38,2%). Więcej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (328 wobec 280); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 339 mieszkań (wobec 515 w ub. roku).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-luty 2020 r. wyniosła 3,1 mln m2, czyli o  7,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-luty 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 3,3 m2 – do poziomu 93,5 m2.

Tablica 1. Mieszkania oddane do użytkowania

Wyszczególnienie

2020

II I-II
Liczba mieszkań II 2019=100 I 2020=100 Liczba mieszkań I-II 2019=100
Ogółem
16 050 106,6 92,2 33 459 103,3
Indywidualne 6 355 116,6 98,8
12 789
109,1
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 9 381 102,5 88,3 20 003 100,7
   w tym na wynajem 87 103,6 107,4 168 55,3
Spółdzielcze 80 40,2 32,3 328 117,1
Komunalne 130 94,9 Ponad 8-krotnie więcej 145 59,2
Społeczne czynszowe 102 129,1 113,3 192 94,1
Zakładowe 2 5,6 . 2 3,0

 

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 37,3 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (23,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (13,8 tys.), tj. odpowiednio o 2,5% mniej i 9,8% więcej niż w okresie

styczeń-luty 2019 r. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,6% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (27 mieszkań wobec 326) oraz w pozostałych formach budownictwa (117 wobec 643).

Tablica 2. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym

Wyszczególnienie

2020

II I-II
Liczba mieszkań II 2019=100 I 2020=100 Liczba mieszkań I-II 2019=100
Ogółem
18 920 112,3 103,0 37 290 99,5
Indywidualne 7 028 106,8 103,2
13 841
109,8
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 11 855 118,9 103,5 23 305 97,5
Spółdzielcze 23 8,0 575,0 27 8,3
Komunalne 14 107,7 13,6 117 29,2
Społeczne czynszowe . . .
Zakładowe . . .

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie styczeń-luty 2020 r. rozpoczęto budowę 33,8 tys. mieszkań, tj. o 12,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Deweloperzy rozpoczęli budowę 20,6 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 12,3 tys., czyli łącznie 97,5% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 2,4% i 31,5% r/r. Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano również w budownictwie spółdzielczym (471 mieszkań wobec 292), a także w pozostałych formach budownictwa (385 wobec 356).

Tablica 3. Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Wyszczególnienie

2020

II I-II
Liczba mieszkań II 2019=100 I 2020=100 Liczba mieszkań I-II 2019=100
Ogółem
17 875 107,2 112,5 33 766 112,1
Indywidualne 6 845 114,3 126,3
12 265
131,5
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 10 616 102,7 105,9 20 645 102,4
    w tym na wynajem 63 80,8 37,1 233 197,5
Spółdzielcze 314 430,1 200,0 471 161,3
Komunalne 28 40,0 59,6 75 85,2
Społeczne czynszowe 32 14,9 14,3 256 95,5
Zakładowe 40 . 285,7 54 .

 

Szacuje się, że na koniec lutego 2020 r. w budowie pozostawało 825,8 tys. mieszkań,
tj. o 4,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Wykres 1. Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Źródło: GUS

Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-luty 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 7,2 tys. i 7,5 tys.) i wielkopolskim (4,1 tys. i 4,4 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (6,1 tys. mieszkań) i małopolskie (4,5 tys.).

Wykres 2. Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw (styczeń-luty 2020 r.)

Ruch budowlany w obszarze budownictwa mieszkaniowego według województw
Źródło: GUS