Business Centre Club prezentuje diagnozę i rekomendacje dla polskiej gospodarki

BCC

Eksperci Business Centre Club, największej organizacji zrzeszającej indywidualnych przedsiębiorców, opracowali raport – „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”, który zawiera wskazówki dla partii politycznych oraz przyszłego rządu, istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki. Rekomendacje przedstawiono 5. lipca, podczas debaty przedwyborczej,   w siedzibie BCC na Placu Trzech Krzyży w Warszawie.   

W debacie przedwyborczej uczestniczyli eksperci Business Centre Club i Federacji  Przedsiębiorców Polskich oraz przedstawiciele największych ugrupowań politycznych.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z krajową gospodarką, takie jak: makroekonomia i inflacja, legislacja, zmiany na rynku pracy, a także problemami systemu ubezpieczeń społecznych, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, współpracy Polski z Unią Europejską, energetyka oraz systemu podatkowego. W raporcie  „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje” zaproponowano rozwiązania dotyczące tych najważniejszych obszarów, bezpośrednio wpływających na kondycję polskiej przedsiębiorczości.

– Pilnie potrzebne jest zapewnienie elementarnej stabilności i przewidywalności w gospodarce, jak również zmniejszenie opresyjności prawa względem przedsiębiorców. Nasz raport przedstawia rekomendacje programowe dla przyszłego rządu, istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji biznesu i całej gospodarki. – mówił Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Przedsiębiorcy i pracodawcy prywatni tworzą w Polsce 12.8 mln miejsc pracy. To istotna „siła wyborcza”. Co zawierają poszczególne programach wyborcze głównych partii politycznych? Czy rozwiązania programowe są zbieżne z postulatami przedsiębiorców? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania: Andrzej Grzyb (PSL), Paulina Hennig-Kloska (PL2050). Izabela Leszczyna (KO), Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica), Artur Soboń (PiS) oraz eksperci BCC – prezes Jacek Goliszewski, prezes Związku Pracodawców BCC – Łukasz Bernatowicz i Marek Kowalski  – przewodniczący FPP.

Należy jak najszybciej powrócić do prawdziwego dialogu społecznego i przywrócić rolę Rady Dialogu Społecznego jako miejsca dyskusji o przepisach mających wpływ na życie społeczno-gospodarcze kraju. Wreszcie, niezbędne jest wsłuchanie się w głos biznesu          i traktowanie go poważ – apeluje Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Link do raportu: BCC DLA Link do raportu

Link do debaty

Diagnoza powstała dzięki  współpracy ekspertów: Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC, ministra finansów think tanku Gospodarczy Gabinet Cieni (GGC), Ryszarda Kalisza, ministra ds. wymiaru sprawiedliwości BCC, Łukasza Bernatowicza, prezesa Związku Pracodawców BCC, Marka Zielińskiego, eksperta ds. kontroli skarbowej i prawa podatkowego, Wojciecha Nagela, ministra ds. ubezpieczeń społecznych GGC, Jacka Goliszewskiego, prezesa BCC, wiceprzewodniczącego GGC, Michała Borowskiego, ministra ds. podatków GGC, Joanny Torbe, ekspertki ds. rynku pracy, Grażyny Majcher-Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji GGC, Macieja Stańczuka, przewodniczącego komisji transformacji energetycznej GGC, Ryszarda Pazdana, ministra środowiska GGC oraz Anny Janczewskej, minister ds. zdrowia GGC, Jarosława Mulewicza, członka i współzałożyciela BCC, Marcina Tumanowa, eksperta ds. funduszy unijnych, Jarosława Grzywińskiego, eksperta ds. rynków kapitałowych, Krzysztofa Kopcia, eksperta ds. przemysłu farmaceutycznego, Mieczysława Grodzkiego, ministra ds. spółdzielczości GGC   i Janusza Steinhoffa, przewodniczącego GGC.