Ceny ubezpieczeń na świecie – podsumowanie Q1 2023 r.

Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia) w Marsh Polska
Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia) w Marsh Polska

Ceny polis cybernetycznych nadal umiarkowanie rosną, jednocześnie linie finansowe i profesjonalne notują spadki trzeci kwartał z rzędu, podczas gdy stawki linii majątkowych rosną w większości regionów.

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 4% w pierwszym kwartale 2023, pozostając na tym samym poziomie, co w Q4 2022 – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Jest to 22. kwartał z rzędu, w którym odnotowano wzrost stawek.

Wzrost cen w większości regionów kształtował się podobnie, jak w poprzednim kwartale, ponieważ spadki w liniach finansowych i profesjonalnych oraz utrzymujący się umiarkowany poziom stawek polis cybernetycznych zostały zrównoważone przez wzrosty w ubezpieczeniach majątkowych. W Wielkiej Brytanii stawki wzrosły o 3% (spadek z 4% w Q4 2022), w Europie kontynentalnej o 5% (spadek z 6% w Q4), w Azji o 1% (spadek z 2% w Q4). W Stanach Zjednoczonych ceny ubezpieczeń wzrosły o 4% (wzrost z 3% w Q4), w regionie Pacyfiku o 7% (wzrost z 5% w Q4), a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach o 8% (wzrost z 7% w Q4).

Kluczowe wnioski:

  • Ceny linii majątkowych w pierwszym kwartale 2023 odnotowały wzrosty w większości regionów, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie wzrost stawek wyniósł 17% – zmiana o 6 punktów w porównaniu do poprzedniego kwartału (11%). W skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 10% (wzrost w porównaniu do 7% w Q4 2022), jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 3%, utrzymując poziom z poprzedniego kwartału.
  • Trzeci kwartał z rzędu obserwujemy spadek cen w liniach finansowych i profesjonalnych. W wyniku dalszych obniżek stawek w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, spadek cen wyniósł 5% w Q1, w porównaniu do 6% w IV kwartale 2022.
  • Ceny polis cybernetycznych na świecie rosły umiarkowanie, przy czym średni wzrost wyniósł 11% w porównaniu do 28% w poprzednim kwartale. Spadki cen były szczególnie widoczne na największych rynkach ubezpieczeń cybernetycznych, gdzie wzrosty wyniosły 11% w USA i 10% w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do odpowiednio 28% i 34% w Q4 2022.
  • Obawy dotyczące wpływu inflacji na wartość aktywów i koszty szkód nadal skupiały uwagę ubezpieczycieli. Przykładowo, w USA łączna wartość ubezpieczeń przy odnowieniach polis wzrosła średnio o 9% w ostatnim kwartale.

„Z optymizmem patrzymy na korzystne trendy dla naszych klientów w zakresie D&O i cyber. Z drugiej strony, aktywność szkodowa w liniach majątkowych oraz wzrost kosztów reasekuracji, w połączeniu z ograniczeniami w niektórych liniach powoduje, że klienci nadal zmagają się z trudnymi warunkami rynkowymi. W celu wsparcia klientów w rozwiązaniu tych problemów, nadal poszukujemy możliwości na zwiększenie pojemności w wymagających liniach ubezpieczeń, a także analizujemy wykorzystanie captive’ów oraz alternatywnych rozwiązań na rynku kapitałowym” – komentuje wyniki raportu Lucy Clarke, President, Marsh Specialty and Global Placement w Marsh.

Małgorzata Splett – Dyrektor Działu FINPRO, Praktyka FINPRO i PEMA Marsh Polska, podsumowuje: „Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce wciąż notuje większe wzrosty stawek niż rynek londyński, czy Europy kontynentalnej. Nie oznacza to, że nie są to rynki konkurencyjne – zarówno pod względem zakresu ochrony, jak i poziomu cen. Rynki zagraniczne od wielu lat oferują wyższe stawki niż polski rynek – różnica ta zaczyna się powoli zacierać i dotyczy głównie warstw podstawowych programów ubezpieczeniowych. W przypadku warstw nadwyżkowych, rynki zagraniczne pozostają często bardziej konkurencyjne cenowo”.

Blanka Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego podsumowuje: „W zakresie ubezpieczeń majątkowych trend wzrostu stawek kwartał do kwartału w dalszym ciągu utrzymuje się na porównywalnym poziomie około 20%. Ubezpieczyciele podnoszą stawki przynajmniej o wskaźnik inflacji. Perspektywa nie wygląda optymistycznie ze względu na wzrost średniej wartości szkody, co jest wynikiem rosnących cen towarów i usług. Dodatkowo na wzrost stawek wpływają zwiększone koszty reasekuracji – w związku ze wzrostem sum ubezpieczenia ubezpieczyciele zmuszeni są do poszukiwania dodatkowych pojemności”.

Marcin Olczak – Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych, Marsh Polska: „W ubezpieczeniach należności handlowych w 1Q2023 ciągle mamy do czynienia z rynkiem Ubezpieczającego (wysoka ekspozycja oraz niskie stawki jako konsekwencja bardzo dobrych wyników ubezpieczycieli w roku 2022. Spadek stawek ubezpieczeniowych zaczyna wyhamowywać, ale o odwróceniu trendu jeszcze nie można mówić. Z pewnością myślą o tym sami ubezpieczyciele, mając na uwadze zarówno wzrost windykacji (kwotowo i liczbowo), jak i 30% wzrosty w niewypłacalnościach (1Q2023). Jednak warto zaznaczyć, iż ciągle wiele przedsiębiorstw notuje niskie straty, a moralność płatnicza ich kontrahentów pozostaje bardzo wysoka. Oznacza to, iż w najbliższym czasie w sposób naturalny będzie dochodziło do selekcji na etapie składania ofert. Część firm dalej będzie otrzymywała wysoce konkurencyjne warunki, inne – będą zmuszone zmierzyć się z wyższą stawką oraz gorszymi limitami. Warto też nadmienić, iż analogiczna sytuacja występuje na rynkach europejskich”.