CEVA Logistics o wyzwaniach rynku frachtu lotniczego

fracht lotniczy CEVA Logistics
  • Spowolnienie na światowym rynku air cargo przy wzroście zasobów zdolności przewozowej
  • Atrakcyjność frachtu lotniczego dla niektórych grup towarów utrzyma się na wysokim poziomie
  • Największe lotniska w Polsce zakończyły ubiegły rok odnotowując wzrosty operacji cargo

Analizy i dane dotyczące rynku przewozów air cargo wskazują spowolnienie i przewiduje się, że perspektywy ekonomiczne dla branży będą trudne w całym 2023 r. Wiele czynników makroekonomicznych, które dotknęły ten rynek w trakcie pandemii utrzymuje się, a trwająca wojna w Ukrainie zakłóciła światowe przepływy handlowe i aktywność gospodarczą w różnych regionach. Do tego, jak zwraca uwagę w swoich raportach IATA, dochodzi wysoka inflacja, która będzie nadal ograniczać siłę nabywczą, osłabiając konsumpcję i globalny handel.

Znamiennym jest fakt, że wartość indeksu PMI (Purchasing Managers Index), czyli wskaźnika aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym lub innych sektorach danego kraju, w ujęciu globalnym wciąż osiąga wartości poniżej krytycznego poziomu 50. Jest to o tyle istotne, iż indeks PMI jest historycznie wiodącym wskaźnikiem dla określenia popytu na transport lotniczy.

Jak będzie kształtował się rynek frachtu lotniczego i co będzie jego istotą rozwoju? Komentuje CEVA Logistics.

Rok 2023 rozpoczął się dla rynku air cargo niezbyt dynamicznie, chociaż zasoby zdolności przewozowej rosną, co było jeszcze do niedawna największym wyzwaniem. Światowy rynek transportu lotniczego cargo odnotował w styczniu spadek tonokilometrów na poziomie 14,9% (r/r), to więcej niż nawet spadki odnotowywane przed pandemią (11%). Druga połowa lutego przyniosła spadki w globalnych przewozach na poziomie 21% porównując do analogicznego okresu z roku 2022, z czego wolumeny z obszaru Azji Pacyficznej skurczyły się aż o 39%. Warto jednak zaznaczyć, że porównywalność rok do roku została zachwiana z uwagi na fakt, iż obchody Świąt Lunar New Year w roku 2023 rozpoczęły się aż 10 dni wcześniej niż w ubiegłym roku, czyli 22 stycznia. Analizując globalne trendy w zakresie zdolności przewozowej widzimy, że w styczniu 2023 wzrosła ona o 3,9% (r/r), co odzwierciedla odbudowę jej potencjału, szczególnie w pasażerskich liniach lotniczych, gdzie współczynnik załadunku cargo wyniósł 44,8% – tak wskazują raporty IATA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej przewoźników lotniczych. W lutym jednak nastąpił spadek do 2,6%, co warte podkreślenia w tym okresie najbardziej widoczna różnica dotyczyła relacji Daleki Wschód – Europa (aż 23%).

Wzrośnie znaczenie frachtu lotniczego

Jak przewiduje CEVA Logistics, do końca roku utrzyma się trend do zwiększania dostępnej przepustowości, zwłaszcza w przypadku długodystansowych lotów pasażerskich. Wraz z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, na kluczowych szlakach handlowych widoczny jest wzrost zdolności przewozowych samolotów szerokokadłubowych. Tego typu długodystansowe loty pasażerskie są dobrze dostosowane do przewozu ładunków (przykładem mogą być szlaki handlowe Azja – Ameryka Północna i Azja – Europa). Jeśli chodzi o stawki, to, niezależnie czy są  gwarantowane umową czy spotowe, mogą się różnić w zależności od trasy handlowej. Na niektórych szlakach mogą być nawet niższe niż przed pandemią, natomiast na głównych szlakach pozostaną na stałym poziomie, ze względu na utrzymany popyt.

Na popyt będzie miał wpływ spodziewany spadek poziomu zapasów na rynku. W drugiej połowie roku zapotrzebowanie na usługi air cargo powinno więc wzrosnąć, co będzie się wiązać z koniecznością uzupełniania zapasów i zapewnieniem szybkich dostaw towarów na rynek.

Odpowiadając na wyzwania rynku, CEVA uruchomiła w 2021 r. usługę SkyCapacity, gwarantującą klientom dostęp do globalnej sieci aircargo. CEVA zainwestowała też w Time Critical Solution, które zapewnia transport dla przesyłek pilnych i niestandardowych. W swojej siatce połączeń oferuje dziesiątki lotów tygodniowo, gwarantując klientom powierzchnię ładunkową. W ramach CEVA SkyCapacity obsługiwane są różne kierunki do/z Ameryki Północnej i Południowej, Europy oraz Azji. CEVA powołała także dedykowany zespół specjalistów, którzy zapewniają globalne wsparcie 24/7 dla niestandardowych przesyłek aircargo. Operator  wzmocnił też program SKYCAPACITY, rozszerzając certyfikację IATA CEIV Lithium Battery o 5 lokalizacji oddziałów lotniczych CEVA.

Globalnie spadki, lokalnie wzrosty

Patrząc na rynek polski, to sytuacja wygląda całkiem odwrotnie do globalnych trendów. Największe lotniska w Polsce odnotowały w roku poprzednim niemałe wzrosty. Na przykład w Katowicach, na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w 2022 r. 40 tys. 646 ton frachtu, tj. o 8542 ton więcej (o 26,6 proc.) niż w 2021 r. To najlepszy roczny rezultat w historii lotniska – po raz pierwszy przekroczono tam granicę 40 tys. ton towarów w skali roku. Podobnie było na lotnisku Warszawa Okęcie, gdzie przeprowadzono 2312 operacji cargo i odprawiono ponad 111 000 ton towarów, w tym przeszło 9 500 ton przesyłek pocztowych. Polskie lotniska tylko po trzech kwartałach ub.r. w przewozach lotniczych cargo odnotowały wzrost o 48,9 proc. w stosunku do 2021 roku i o 157,4 proc. w stosunku do 2019 roku. Łącznie przewieziono prawie 141 tys. ton cargo lotniczego i obsłużono 8,6 tys. operacji lotniczych cargo. Ten rok, po części z uwagi na przepływy związane z dostawami dla Ukrainy, nie powinien odnotowywać też spadków na polskich lotniskach. Wyzwaniem może być utrzymanie płynności operacji lotniczych i obsługi celnej, a także ruchu ładunków z / do lotnisk. Liczyć się będą partnerzy, którzy oferują wysoki standard obsługi we frachcie lotniczym, a przy tym zgodny ze zrównoważonym rozwojem.