Chcemy niższych składek i wyższych emerytur

Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl
Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl

Jakie są nasze oczekiwania co do przyszłej emerytury? Z badania Bankier.pl wynika, że chcielibyśmy płacić dwukrotnie niższe składki i jednocześnie otrzymywać emerytury wyższe o co najmniej 50%.

W badaniu ankietowym Bankier.pl udział wzięło 1939 respondentów. Aż 49% pytanych przyznało, że korzystało z usług ZUS-u w przeszłości. 46% twierdzi, że nie miało jeszcze okazji, a 5% nie wie, czy kiedykolwiek takie zdarzenie miało miejsce. Wśród osób, które kiedykolwiek były w oddziale ZUS-u 61% uznało obsługę za przynajmniej umiarkowanie dobrą.

– ZUS wypłaca nie tylko renty i emerytury, ale też chorobowe oraz zasiłek macierzyński. Część Polaków nie zdaje sobie sprawy z faktu, że ZUS wypłaca cały pakiet socjalny (renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe, renty socjalne, prewencję wypadkową itp.) – na ten cel przeznacza ponad 50 mld zł rocznie – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Na pytanie, „jak oceniasz wysokość świadczeń wypłacanych z ZUS-u (np. emerytur)?”, aż 88% respondentów odpowiedziało, że są one zbyt niskie w stosunku do płaconych składek. 61% pytanych stwierdziło, że minimalna stopa zastąpienia (stosunek wysokości emerytury do ostatniego wynagrodzenia) powinna wynosić ponad 60%. Przy tym 67% stwierdziło, że składka do ZUS-u płacona przez przedsiębiorców powinna być niższa od 400 zł.

Z obliczeń Bankier.pl wynika, że praktycznie nie ma ekonomicznej możliwości uzyskania stopy zastąpienia na poziomie minimum 60% w sytuacji, gdy osoba uzyskująca przeciętne wynagrodzenie odkładać będzie na emeryturę mniej niż 400 zł miesięcznie. W najbardziej optymistycznym scenariuszu oprocentowania, wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji oraz zachowania ciągłości wpłat, po 45 latach oszczędzania stopa zastąpienia wynosi 46% – dodaje Łukasz Piechowiak.