Cloud Technologies kontynuuje skup akcji w trybie ciągłym

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, podsumowała pierwszą transzę skupu akcji własnych i zdecydowała o kontynuacji procesu w trybie ciągłym. Spółka w ramach transzy trwającej od 15 lutego do 25 marca skupiła od inwestorów 14,5 tys. akcji własnych o łącznej wartości 379,2 tys. zł. Przeprowadzenie skupu akcji w ramach programu motywacyjnego jest jednym z elementów  strategii spółki na lata 2021 – 2023.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, co przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe oraz pozwala nam z optymizmem myśleć o długofalowej perspektywie rozwoju naszego biznesu. Akcje nabyte w ramach skupu zostaną przeznaczone na program motywacyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników i współpracowników, którzy angażując się w dynamiczny rozwój spółki przybliżają nas do osiągnięcia celów określonych w naszej strategii rozwoju – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. – Dotychczas skup przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dostrzegamy również pozytywny wpływ tego działania na obroty na rynku i tym samym na płynność akcji – dodaje.

Zarząd Cloud Technologies upoważniony jest do dokonania skupu 250 tysięcy akcji własnych za nie więcej niż 15 milionów złotych. Taką decyzję podjęli akcjonariusze spółki 31 stycznia br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skup akcji jest powiązany z programem motywacyjnym, który stanowi jeden z elementów strategii spółki przyjętej na lata 2021 – 2023. Beneficjentami programu będą członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych spółki. Uczestnicy programu zostaną upoważnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku przy spełnieniu KPI w postaci skumulowanego EBITDA w wysokości 55 mln zł.

Pozytywne efekty realizacji strategii widać już w wynikach za 2021 rok oraz wynikach sprzedaży danych do kluczowych klientów w styczniu br. Wzrosły one o 64% r/r, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni sześciu ostatnich miesięcy. Skup akcji, na który przeznaczyliśmy do 15 mln zł, to jedno z działań, które w ramach strategii realizujemy w tym roku. Jednocześnie, zgodnie z zapowiedzią, inwestujemy w rozwój naszej technologii oraz poszukujemy ciekawych okazji akwizycyjnych, mających na celu szybkie zwiększenie dystrybucji naszych danych – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies ma za sobą rekordowy rok. EBITDA wyniosła 17,5 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w roku 2020. Zysk netto wzrósł do 8,7 mln zł, czyli o 8,1 mln zł r/r. Przychody osiągnęły poziom 55 mln zł, gdzie za 45% wyniku, o 19 p.p. więcej niż przed rokiem, odpowiadała sprzedaż danych, cechująca się najwyższą marżowością i mająca największy wpływ na dynamiczny rozwój spółki.

Pod koniec ubiegłego roku Cloud Technologies ogłosiło przyjęcie nowej strategii na lata 2021 – 2023, której nadrzędnym celem jest dynamiczny rozwój spółki przy jednoczesnym budowaniu wartości dla akcjonariuszy. W ramach strategii Cloud Technologies skoncentrowało swoją działalność na obszarze sprzedaży danych, w którym marża wynosi blisko 70% oraz rozwija globalne kanały dystrybucji cyfrowych informacji.