Cloud Technologies nabywa 100% udziałów w hiszpańskiej The Linea1 MKT

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka, nabywa 100% udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT (TL1) za 1,87 mln EUR. TL1 to firma technologiczna z branży marketingu internetowego działająca na rynkach hiszpańskojęzycznych i współpracująca z globalnymi odbiorcami danych. Jej przejęcie to element realizacji strategii rozwoju Cloud Technologies na lata 2021 – 2023, który ma na celu szybkie zwiększanie przychodów w strategicznym segmencie spółki, czyli sprzedaży danych.

Zawarta dziś przez Cloud Technologies umowa rozwiązuje i zastępuje umowę inwestycyjną z zeszłego roku, na mocy której warszawska spółka nabyła 24% udziałów w hiszpańskiej spółce. Cloud Technologies zapłacił już na mocy poprzedniej umowy 120 tys. EUR, dlatego wartość obecnej transakcji to 1,75 mln EUR. Polska spółka zapłaci 34,5% tej kwoty w gotówce, a 65,5% w akcjach własnych.

– Dążymy do osiągnięcia pozycji wiodącego gracza na świecie w naszym segmencie i konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, której fundamentem jest dalsza globalizacja biznesu. Chociaż podstawą naszego rozwoju jest wzrost organiczny, to ważnym elementem naszej strategii są również akwizycje zwiększające sieć dystrybucji danych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zeszłorocznej inwestycji w TL1, więc objęcie 100% udziałów w tej spółce stanowi naturalny krok na drodze do umocnienia rynkowej pozycji Cloud Technologies – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. – Dotychczasowa, owocna współpraca i wzajemne zrozumienie z założycielami TL1, którzy wierzą w długoterminowy potencjał Cloud Technologies, skłoniło nas do kontynuacji współpracy z nimi. Będą oni nadal tworzyli zarząd TL1 i pracowali na rzecz dalszego, globalnego rozwoju biznesu – dodaje prezes Prajsnar.

TL1 w zeszłym roku osiągnęła 187 tys. EUR skorygowanej EBITDA, a cena TL1 została ustalona na bazie audytu EBITDA spółki za 2021 rok wykonanego przez zewnętrzny, profesjonalny podmiot.

Cieszymy się z perspektywy jeszcze bliższej współpracy z Cloud Technologies. Dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki z ostatnich miesięcy utwierdzają nas w przekonaniu, że mamy szansę jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijać, zwiększyć atrakcyjność naszych usług oraz wzmocnić naszą pozycję na rosnącym globalnym rynku sprzedaży danych cyfrowych. Łącząc siły z Cloud Technologies, zwiększymy możliwość dystrybucji danych, co przyczyni się do dalszego wzrostu przychodów obu spółek – komentuje Fran Romero, CEO i założyciel TL1.

Cloud Technologies za 100% udziałów hiszpańskiej spółce zapłaci łącznie 1,87 mln EUR, przy czym 120 tys. EUR zostało już zapłacone w 2021 roku, jako płatność częściowa za 24% udziałów. 75% z 1,75 mln EUR, czyli z obecnej kwoty transakcji – z czego 35% będzie stanowiła gotówka – polska spółka zapłaci w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami prawa podpisana dziś umowa inwestycyjna wymaga notyfikacji dokumentacji inwestycyjnej przez hiszpańskiego notariusza, co powinno nastąpić w terminie około 30 dni od zawarcia umowy. Tym samym termin płatności wyżej wymienionych 75% kwoty będzie liczony od dnia notyfikacji dokumentacji w Hiszpanii. Natomiast płatność pozostałych 25% jest odroczona do końca 2023 roku.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku według raportu OnAudience wyniosła 52 mld USD. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017 – 2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Zgodnie z przyjętą strategią Cloud Technologies na lata 2021-2023, warszawska spółka planuje przejście na rynek główny GPW do końca 2023 roku.

Pierwszy kwartał 2022 roku był jednym z najlepszych kwartałów Cloud Technologies w przeciągu ostatnich czterech lat. W I kwartale tego roku spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. To wzrost o 83% w stosunku do IV kw. 2021 roku. EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r. Udział w przychodach kluczowego dla rozwoju Cloud Technologies segmentu sprzedaży danych wynosi obecnie 75%. W 2021 roku ponad 90% przychodów w tym segmencie pochodziło z zagranicy, co jest rozliczane w walutach USD lub EUR, podczas gdy większość kosztów jest ponoszona w złotówkach. Koncentracja przychodów na rynkach zagranicznych i generowanie przychodów w USD i EUR sprzyja dodatkowo wzrostowi zysków i rentowności spółki Cloud Technologies.