CMMI w Asseco. Sukces Pionu Org. Międzynarodowych i Służb Mundurowych

0

Asseco Poland jako pierwszy – i jak dotąd jedyny – polski producent oprogramowania dołączyło do elitarnej grupy firm posiadających jednostki organizacyjne, których procesy wytwórcze zostały formalnie ocenione jako zgodne z Capability Maturity Model Integration for Development na trzecim poziomie dojrzałości.

Model CMMI jest rezultatem przeszło 20 lat prac Carnegie Mellon University prowadzonych wspólnie z przedstawicielami przemysłu, rządu (w szczególności Departamentu Obrony USA) oraz Software Engineering Institute. Wspierany przez Carnegie Mellon University, CMMI Institute ciągle doskonali model procesowy i działa na rzecz rozwoju stosowania najlepszych praktyk i rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby m.in. sektora informatycznego na całym świecie.

Model CMMI wydatnie ułatwia współpracę, zwłaszcza w przypadku rozległych i wielokulturowych organizacji, niejednokrotnie posługujących się własnymi metodykami w dziedzinie wytwarzania oprogramowania. CMMI oferuje wspólny język, co pozwala uniknąć uciążliwych dyskusji poświęconych uściślaniu pojęć z dziedziny inżynierii oprogramowania. Dlatego posługiwanie się standardem zgodnym z modelem CMMI ułatwia zgranie z wieloma dostawcami i konsorcjantami, a także włączenie części zespołu klienta do procesu dostawcy. Dla zamawiającego formalna ocena zgodności z CMMI-DEV na trzecim poziomie dojrzałości jest obiektywnym i formalnie uznanym gwarantem poziomu dojrzałości reprezentowanego przez dostawcę.

– Uzyskanie formalnego potwierdzenia zgodności naszych procesów z prestiżowym modelem CMMI-DEV na poziomie 3 było naszym celem od 2009 roku. Sprostanie jego wymaganiom wymagało znacznego wysiłku organizacyjnego. Tym niemniej podjęliśmy to wyzwanie, gdyż posiadanie takiej oceny wzmocni naszą konkurencyjność i zdolność konsorcyjną na rynku międzynarodowym – powiedziała Jadwiga Nowotnik, dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych, Asseco Poland S.A.

Ocena zgodności procesów zarządczych i wspierających dotyczących produkcji oprogramowania odbyło się podczas trzytygodniowego audytu przeprowadzonego przez firmę KUGLER MAAG CIE GmbH, która jest partnerem CMMI Institute afiliowanego przy Carnegie Mellon University . W toku oceny przeprowadzonej zgodnie z metodyką SCAMPI A dokonano szczegółowego przeglądu dokumentacji oraz przeprowadzono kilkanaście wywiadów z członkami zespołów projektowych oraz przedstawicieli Pionu Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych.

Czytaj również:  Dialog może pomóc w złagodzeniu napięć społecznych w Polsce. Umiejętnie prowadzony może odwrócić negatywne zjawiska