Co drugi pracownik korzysta z nowoczesnych technologii w biurze, a 40% chciałoby, gdyby były dostępne

biuro ludzie

Nowoczesne budynki biurowe są naszpikowane technologią. To nie tylko podążanie za trendami rynkowymi, ale też oczekiwaniami pracowników. Z raportu CBRE „PropTech Index 2019. Zaawansowanie technologiczne biurowców a oczekiwania i potrzeby cyfrowe najemców” wynika, że już 2 na 10 pracujących korzysta z nowoczesnych aplikacji biurowych codziennie, a 31% od czasu do czasu. Do tego aż 40% osób korzystałoby z rozwiązań cyfrowych, gdyby te były dostępne. Eksperci CBRE, którzy przyjrzeli się budynkom biurowym w Polsce, wskazują, że są one zaawansowane technologicznie, nadal jednak istnieje luka między oczekiwaniami konsumentów, a oferowanymi rozwiązaniami.

Rewolucja technologiczna zmienia oblicze nieruchomości. Ostatnia dekada to miliardy dolarów zainwestowane w budynki, które na naszych oczach przeobrażają się w innowacyjne perełki. Z naszego globalnego raportu wynika, że w kolejnych latach aż 70% inwestorów planuje zwiększać nakłady na biurowe technologie. Większość inwestycji będzie stawiała potrzeby pracownika na pierwszym planie. Wdrożone rozwiązania będą usprawniały pracę i ułatwiały wykonywanie codziennych zadań, ale też skupią się na intensyfikacji działań proekologicznych – mówi Krzysztof Mogielski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w CBRE.

Raport CBRE „PropTech Index 2019” składa się z dwóch segmentów: badania oczekiwań konsumentów oraz oceny zaawansowania technologicznego budynków. W pierwszej części analizie poddano aż 79 biurowców z Austrii, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji oraz z Polski, z której pochodziła znaczna część badanych budynków – aż 25. Każdy z uwzględnionych biurowców posiadał najwyższe oceny w zakresie zielonych certyfikatów BREEAM oraz LEED. W drugiej części użytkownicy biur wskazywali na to, z których aplikacji korzystają najczęściej oraz jakich nowoczesnych rozwiązań oczekują w miejscach pracy.

TOP3 pożądanych aplikacji biurowych

Pracownicy, którzy na co dzień korzystają z technologii biurowych, zapytani o te najbardziej pożądane, na pierwszym miejscu wskazali spersonalizowane sterowanie oświetleniem, centralnym ogrzewaniem oraz systemem audio i wideo w pomieszczeniach (47% odpowiedzi). Drugą najbardziej popularną funkcjonalnością, wskazaną przez 43% respondentów, jest powiadamianie o przybyciu gości. Podobny odsetek chciałby mieć możliwość integracji usług poza biurowcem, np. podgląd dostępnej oferty rozrywkowej i restauracyjnej z możliwością rezerwacji, podgląd aktualnej dostępności zajęć fitness czy usług kosmetycznych. 39% respondentów chciałoby za pomocą aplikacji rezerwować miejsce parkingowe i odnajdować zaparkowany samochód.

Duże pole do popisu dla polskich budynków biurowych

Eksperci firmy doradczej CBRE w raporcie „PropTech Index 2019” przyjrzeli się z bliska 25 budynkom biurowym w Warszawie. Oceniono je na dwóch wymiarach: energii i energooszczędności oraz doświadczeń najemców. Sednem pierwszej kategorii jest rentowność danego budynku i optymalizacja zużycia mediów (centralne ogrzewanie, chłodzenie, energia elektryczna, woda). Druga kategoria odnosi się do poziomu satysfakcji i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Do obu wymiarów przyporządkowano szczegółowe kryteria, które pozwoliły określić poziom zaawansowania technologicznego.

W porównaniu do biurowców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Polska wypadła nieco poniżej średniej. Warto jednak podkreślić, że w innych analizowanych miastach, takich jak Praga, Bratysława, Bukareszt, Budapeszt i Wiedeń, przeanalizowano mniejszą liczbę budynków. Obszary, w których Warszawa wypadła najlepiej to: sensory, które posiadało aż 80% analizowanych biurowców, efektywność energetyczna (52% budynków) oraz zaawansowane systemy parkingowe (52%). Dodatkowo, w budynkach co najmniej 20-piętrowych aż 3 na 4 posiadały zaawansowane systemy windowe.

Budynki w Warszawie są zaawansowane technologiczne. Nadal jednak widzimy, że pozostaje spore pole do popisu w zakresie doświadczeń pracowników, którzy liczą na to, że nowoczesne rozwiązania biurowe w jeszcze większym stopniu ułatwią ich pracę – podsumowuje Krzysztof Mogielski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w CBRE.