Co mierzy i jak działa refraktometr?

refraktometr

Refraktometr jest to urządzenie do badania współczynnika załamania światła różnych substancji, głównie cieczy. Zastosowanie znajdują różne typy refraktometrów; urządzenia mogą być ręczne i stacjonarne, automatyczne i nieautomatyczne, o różnej dokładności i precyzji. Możemy również spotkać urządzenia z automatyczną kompensacją temperatury, które są precyzyjnie skalibrowane i używane są do najbardziej wymagających aplikacji. Na co dzień do rutynowych pomiarów poza laboratorium możemy spotkać się z prostymi kieszonkowymi refraktometrami lunetkowymi.

Za pomocą refraktometru możemy dokonać szereg pomiarów z zakresu analizy ilościowej, analizy jakościowej czy badania fizykochemiczne. Za pomocą refraktometru możemy oznaczyć np. stężenie cukru w winnym moszczu, stężenie alkoholu etylowego w roztworze (np. piwie, winie czy środku dezynfekcyjnym), zawartości soli w wodzie morskiej czy zawartości wody w miodzie. Za pomocą refraktometru możemy dokonać identyfikacji związków chemicznych oraz określić ich poziom zanieczyszczenia. Analiza jakościowa jest szczególnie przydatna przy kontroli jakości surowców w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, petrochemicznym czy farmaceutycznym. W przypadku badań fizykochemicznych za pomocą refraktometru można np. wyznaczyć refrakcję molową i jej składowe.

refraktometr

Refraktometry praktycznie znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia codziennego. Refraktometry spotyka się w przemyśle samochodowym np. do badania płynów eksploatacyjnych, do kontroli temperatury wrzenia płynów hamulcowych, do kontroli jakości płynu AdBlue. W przemyśle spożywczym można refraktometr oprócz wspomnianych już pomiarów zawartości wody w miodzie czy zawartości alkoholu w płynach można wykorzystać do pomiaru zawartości cukru w sokach, mlecznych napojach czy w piwie. W przypadku wykorzystania refraktometru do pomiaru cukru należy zastosować refraktometr wyposażony w skalę obejmującą spodziewany zakres. W przemyśle spożywczym refraktometry znajdują także zastosowanie np. do określenia zawartości soli w solance, do olejów roślinnych i emulsji olejowych. Spotykamy refraktometry dla akwarystów i użytkowników basenów. W przemyśle metalowym znajdują zastosowanie refraktometry do pomiaru olejowych emulsji, emulsji chłodzących i wiele innych. W przemyśle petrochemicznym zastosowanie znajdują urządzenia np. do badania substancji naftowych i plam ropy na wodzie.

Na co dzień możemy refraktometry spotkać w laboratoriach medycznych i weterynaryjnych do badania właściwości moczu. Za pomocą trzech skal można określić ciężar właściwy moczu, indeks refrakcji oraz białko w surowicy.

Refraktometry są zróżnicowane pod względem części optycznej. Poszczególne urządzenia posiadają specyficzną skalę za pomocą której można bezpośrednio odczytać wynik dla mierzonego medium lub można wynik porównać ze skali do uniwersalnych jednostek fizycznych np. indeks refrakcji RI, gęstość cieczy i inne.

Pomiar za pomocą refraktometru jest niezmiernie prosty. Na szklany pryzmat nakłada się kilka kropli mierzonego roztworu, nakrywa pryzmat z cieczą pokrywką, a następnie należy skierować pryzmat w kierunku światła i spojrzeć w okular, gdzie znajduje się skala.

Właściwie refraktometry spotykamy w każdej dziedzinie życia. Są to urządzenia bardzo proste w obsłudze, zwykle niedrogie. Przy wyborze urządzenia warto zaczerpnąć porady specjalisty, aby dokonać właściwego wyboru. W firmie DANLAB na pewno właściwie zostanie dobrany dla Państwa przyrząd, oferta jest bardzo szeroka.