Consulting Service zrywa kontakt z partnerem, blokując z premedytacją wydanie kodów authinfo

0

Consulting Service, która została wezwana przez o12.pl – spółkę córkę nazwa.pl, do wydania kodów authinfo, od ponad dwóch tygodni milczy w tej sprawie. W dodatku firma przestała odbierać oficjalną korespondencję, ignorując procedury kontaktu zawarte w umowie partnerskiej pomiędzy spółkami. Patową sytuację może rozwiązać narodowy operator domeny .pl – NASK, jednak czy skorzysta on z narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo klientom spółki o12.pl?

W trosce o bezpieczeństwo i w interesie swoich Klientów, spółka o12.pl zdecydowała się na wypowiedzenie pełnomocnictwa Consulting Service do reprezentowania Klientów o12.pl przed NASK. Chroniąc interes Klientów, o12.pl zażądała także od Consulting Service wydania kodów authinfo dla Abonentów domen, których spółka reprezentuje. – Brak kontaktu ze strony Consulting Service, unikanie oficjalnej korespondencji, a przede wszystkim niewydanie, mimo upływu ponad dwóch tygodni, kodów authinfo jest działaniem łamiącym zapisy, mówiące o niezwłocznym wydawaniu kodów na żądanie Abonentów, w imieniu których wystąpiła spółka o12.pl – stanowczo podkreśla Krzysztof Cebrat, prezes zarządu o12.pl.

Spółka o12.pl podjęła także interwencję w NASK, będąc przekonaną, że narodowy operator zabezpieczy interes abonentów, którzy nie mieli wyboru i zostali skazani na korzystanie z usług niewiarygodnego partnera, jakim w oczach spółki o12.pl stała się firma Consulting Service. – NASK od dwóch tygodni nie podjął decyzji dotyczącej zaistniałej sytuacji. Rozwiązanie jest proste. Narodowy operator posiada narzędzia obligujące Consulting Service do wydania kodów authinfo – wystarczy z nich skorzystać, podejmując decyzję leżącą w interesie Abonentów, który to interes powinien być dla NASK wykładnią w spornych sytuacjach – zaznacza Cebrat. W dodatku o12.pl zwróciła się do NASK o zbadanie pełnomocnictwa Consulting Service, którym firma ta posługuje się w kontekście reprezentowania klientów o12.pl. – pełnomocnictwo ze strony o12.pl zostało wypowiedziane. W przypadku, gdy Consulting Service będzie posługiwała się nim przed NASK, jawnie wprowadza narodowego operatora w błąd – podkreśla Cebrat.  – Oczekujemy, aby Consulting Service udowodniła, że posiada prawnie umocowane możliwości reprezentowania Abonentów spółki o12.pl, jeżeli takowego nie posiada, to w ocenie o12.pl, spółka Consulting Service nie pozostawia wyboru NASK, który nie może legitymizować działań partnera niezgodnych z regulaminem i umową partnerską – wyjaśnia Cebrat.
Firma o12.pl zaznacza, że opisana sytuacja nie ma precedensu. Do tej pory żaden partner rejestru w tak jawny sposób, jak robi to Consulting Service, nie ignorował przyjętych zasad i zapisów regulaminu operatora, nie respektując przy tym podstawowych praw abonentów, do których przestrzegania sam się zobowiązał.  – Partner zobowiązany jest do wydania kodów authinfo, jednak w tym wypadku firma nie reaguje na oficjalną korespondencję, ignorując wszelkie umowy i porozumienia. Czy w takim wypadku instytucja nadzorująca, jaką jest NASK powinna zareagować? – W ocenie o12.pl naruszony został interes abonentów, więc naturalne jest to, aby inicjatywę podjęła instytucja do tego stworzona. Każdy dzień zwłoki naraża abonentów na ryzyko, dlatego o12.pl oczekuje stanowczej reakcji – tłumaczy Cebrat.
Czytaj również:  Najnowsze technologie mogą uratować życie kierowcy i pasażerów. Inteligentne czujniki zauważą brak rąk na kierownicy i poinformują służby o potencjalnym wypadku