Coraz więcej wypadków drogowych polskich kierowców za granicą

transport samochód autostrada

Znamy już ubiegłoroczne informacje dotyczące liczby wypadków drogowych i stłuczek spowodowanych przez Polaków za granicą. Te dane PBUK nie są optymistyczne.

„Wypadkowe” wyniki z 2018 r. wydają się niepokojące

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) ze względu na specyfikę swojej działalności posiada najpełniejsze dane na temat szkód komunikacyjnych spowodowanych za granicą przez naszych rodaków. W swoim najnowszym komunikacie o zagranicznych szkodach polskich kierowców, eksperci PBUK zwracają uwagę na niekorzystne trendy. Stanowią one spore rozczarowanie, gdyż po szybkim wzroście liczby szkód spowodowanych przez Polaków na zagranicznych drogach w 2016 r. (wzrost z ok. 51 900 do ok. 62 300), kolejny rok przyniósł mniejszą zmianę tego niechlubnego wyniku (do ok. 65 200). „Niestety po podsumowaniu danych z 2018 roku okazało się, że polscy kierowcy spowodowali aż o 10 000 więcej zagranicznych wypadków i stłuczek niż rok wcześniej” – informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Mało optymistycznym akcentem wydaje się również szybki wzrost liczby szkód spowodowanych za granicą przez polskich kierowców nie posiadających aktywnej polisy OC. Liczba takich wypadków oraz stłuczek przez ostatnie lata przedstawiała się następująco:

  • 2014 r. – 365 szkód
  • 2015 r. – 285 szkód
  • 2016 r. – 369 szkód
  • 2017 r. – 415 szkód
  • 2018 r. – 493 szkody

Ubiegłoroczne dane niestety sygnalizują kontynuację wzrostowego trendu, który jest widoczny od 2016 roku. „W tym kontekście warto przypomnieć, że szkody spowodowane przez nieubezpieczonych Polaków za granicą, w pierwszej kolejności pokrywa PBUK. Następnie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych domaga się od lekkomyślnych kierowców zwrotu poniesionych kosztów” – podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wzrost liczby wypadków i stłuczek spowodowanych przez polskich kierowców za granicą (2011 r. – 2018 r.)

Rok

Liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez polskich kierowców na zagranicznych drogach
2011 r. ok. 40 800
2012 r. ok. 41 400
2013 r. ok. 44 100
2014 r. ok. 46 700
2015 r. ok. 51 900
2016 r. ok. 62 300
2017 r. ok. 65 200
2018 r. ok. 75 200

Źródło: opracowanie Ubea.pl na podstawie danych PBUK

Problemy z polskimi kierowcami mają głównie Niemcy

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych co roku podaje również informacje o tym, w których krajach rodzimi kierowcy spowodowali najwięcej szkód drogowych (wynikających z wypadków lub stłuczek). Dane na ten temat dotyczące 2018 roku, raczej nie stanowią zaskoczenia. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej wypadków i stłuczek spowodowanych przez polskich kierowców miało miejsce na terenie Niemiec (51,7%). Na dalszych miejscach uplasowały się trzy inne kraje: Francja (6,9%), Włochy (6,8%) oraz Wielka Brytania (6,3%). W nawiązaniu do tematu Wielkiej Brytanii warto pamiętać, że wielu pracujących tam Polaków posiada auta zarejestrowane „na miejscu” i wraca do kraju drogą lotniczą. „Sytuacja dotycząca Niemiec wygląda nieco inaczej. Wielu naszych rodaków pracujących w tym kraju, często wraca do ojczyzny samochodem (zarejestrowanym w Polsce), co ma negatywny wpływ na statystyki wypadkowości” – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.