Creotech Instruments zamyka I kwartał 2022 z 2-krotnie wyższym zyskiem netto r/r

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Notowana na NewConnect spółka Creotech Instruments podsumowała wyniki za I kwartał 2022 r. W raportowanym okresie firma, w relacji r/r, odnotowała około 2-krotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln zł. W minionym kwartale Creotech osiągnął również r/r 24% wzrost wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln zł. Natomiast przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to zamknęły się kwotą 9,8 mln zł. Systematyczny wzrost zysków Creotech Instruments wynika w głównej mierze z efektywnego zarządzania kluczowymi obszarami biznesowymi z zakresu branży kosmicznej oraz technologii kwantowych. Dalszy rozwój Spółki w tym ostatnim segmencie będzie dodatkowo napędzany udziałem Creotech w strategicznym projekcie, jakim jest realizacja budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Kilka dni temu międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka, otrzymało od Komisji Europejskiej zaproszenie do zawarcia umowy na budowę takiego komputera.

– W I kwartale 2022 udało nam się istotnie zwiększyć marżę generowaną na działalności komercyjnej, pomimo spadku przychodów. Było to wynikiem zmiany mixu sprzedażowego – niższe przychody z relatywnie nisko-marżowych projektów kosmicznych zrekompensowaliśmy znacznymi wzrostami sprzedaży w znacznie wyżej marżowych segmentach – produkcji zaawansowanej elektroniki oraz podsystemów do komputerów kwantowych. Przełożyło się to na około 2-krotne zwiększenie zysku netto r/r, do poziomu 0,57 mln zł oraz 24% wzrost r/r wyniku EBITDA, do poziomu 1,5 mln zł. Wypracowane wyniki uznajemy za bardzo dobre, zwłaszcza mając na uwadze wysokie koszty prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych, których ostateczne produkty zostaną wdrożone do oferty produktowej na przestrzeni najbliższych 2 lat. – informuje Maciej Kielek, Wiceprezes ds. Finansowych w Creotech Instruments S.A. – Dodatkowo należy podkreślić, że do końca 2023 roku Spółka będzie bardzo mocno inwestować w rozwój strategicznych produktów, które, wg obecnych założeń, od 2024 roku pozwolą nam na skokowe zwiększenie skali prowadzonej działalności i generowanych marż. – dodaje Maciej Kielek.

Jednym z głównych filarów działalności Creotech Instruments jest obszar technologii kwantowych. Najnowszym przedsięwzięciem, w którym będzie brała udział Spółka Creotech Instruments jest opracowanie i wdrożenie pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Do tego strategicznego projektu Spółkę Creotech Instruments, która wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, zaprosiła Komisja Europejska. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Zawarcie umowy ramowej planowane jest na 2022 rok.

Creotech Instruments to również jeden z liderów na polskim rynku kosmicznym. W kwietniu 2022 roku Spółka zrealizowała I fazę strategicznego projektu PIAST realizowanego dla polskiego wojska, którego celem jest umieszczenie 3 satelitów obserwacyjnych, opartych na autorskiej platformie HyperSat, na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Pierwszym testem technologii HyperSat będzie wystrzelenie pierwszego polskiego mikrosatelity obserwacyjnego – EagleEye, które planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.