Creotech Instruments zdecydował o czasowym zawieszeniu Oferty publicznej

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Zarząd spółki Creotech Instruments zdecydował o czasowym zawieszeniu publicznej emisji akcji serii I. Decyzja ta związana jest z bieżącą, niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, skutkującą negatywnym sentymentem inwestorów dotyczącym inwestycji w akcje. Spadki indeksów giełdowych w ostatnich dniach spowodowały, iż uległ on dalszemu pogorszeniu i w konsekwencji mógłby mieć niekorzystny wpływ na ostateczne parametry emisji akcji Spółki. Creotech Instruments podtrzymuje jednak plany przeprowadzenia Oferty, która poprzedzać będzie zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Intencją Spółki jest wznowienie realizacji emisji po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach kapitałowych.

Niesprzyjająca w ostatnich dniach sytuacja na rynkach giełdowych spowodowała, że wraz z naszymi doradcami, zdecydowaliśmy się czasowo zawiesić naszą Ofertę. Nowy harmonogram nie został jeszcze ustalony, jednak na bieżąco przyglądamy się sytuacji na rynkach finansowych i w przypadku jej ustabilizowania zamierzamy wrócić do naszych planów związanych z przeprowadzeniem emisji. Tym samym podtrzymujemy zamiary realizacji Oferty oraz przeniesienia notowań akcji Creotech na główny rynek GPW. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – W dalszym ciągu liczymy, że konsekwentnie realizowana strategia opracowania i komercjalizacji własnej platformy satelitarnej, nowe projekty w obszarze komputerów kwantowych i kryptografii kwantowej, jak i zaawansowane usługi przetwarzania danych geoprzestrzennych do obsługi UAV, przekonają inwestorów o istotnym potencjale wzrostu wartości firmy w ciągu najbliższych lat. Co ważne, już na obecnym etapie spółka osiąga wysoką pozytywną EBITDA (5,6 mln zł w 2021 r. EBITDA skorygowana o wynik na działalności R&D), która dzięki bieżącym inwestycjom ma potencjał wielokrotnego wzrostu. Szacujemy cenę sprzedaży jednego mikrosatelity na poziomie 1 – 4 mln USD przy oczekiwanej marży EBITDA (bez kosztów stałych) na poziomie 60-70%. Już teraz nasze moce produkcyjne pozwalają na produkcję do 10 takich satelitów rocznie, a zostaną jeszcze zwiększone dzięki wpływom z planowanej emisji akcji – dodaje Grzegorz Brona.    

25 kwietnia 2022 r. spółka Creotech Instruments opublikowała Prospekt dotyczący nowej Oferty publicznej nie więcej niż 396.558 akcji serii I. Zapisy w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych jeszcze się nie rozpoczęły, miały ruszyć 12 maja 2022 r. Koordynatorem procesu jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę Współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Funkcję doradcy Zarządu Spółki pełni CC Group. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy.

Creotech Instruments to największa polska firma produkująca i dostarczająca dla globalnych partnerów technologie kosmiczne. Jednocześnie spółka rozwija swoją działalność na rynku dronowym oraz w branży systemów kwantowych. Podwarszawska firma jako pierwsza w Europie rozpoczęła produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji.

Część dotychczasowych projektów Creotech Instruments była finansowana z ubiegłorocznego IPO spółki, w ramach której to Oferty firma z sukcesem pozyskała od Inwestorów ponad 11 mln zł.

Zrealizowane kontrakty z obszaru technologii kosmicznych i branży kwantowej zapewniają spółce wzrost wyników finansowych. W 2021 r. firma wypracowała przychody ogółem na poziomie ponad 40 mln zł (wzrost r/r o 20 proc.). Marża EBITDA, skorygowana o wynik na działalności B+R, również wzrosła – do poziomu ok. 17 proc.