Cyfrowe inwestycje nie tylko dla millenialsów. Pierwsze wyniki produktów inwestycyjnych Aion Banku

Karol Sadaj, Country Head Aion Banku
Karol Sadaj, Country Head Aion Banku

Globalne inwestycje Aion Banku są najczęściej wybierane przez 40-latków, stanowiących jedną trzecią wszystkich użytkowników platformy. Ich średni portfel jest prawie dwa razy wyższy niż średnia wszystkich inwestorów, która wynosi ponad 5 000 EUR. Przedstawiciele tej grupy mają również najbardziej dynamiczny profil ryzyka i najczęściej inwestują w portfele skupione na globalnych wzrostach gospodarek i nowej post-pandemicznej rzeczywistości.

Polacy zaufali inwestycjom w Aion Banku

Aion Bank wystartował w sierpniu tego roku i jako pierwszy w Polsce zaoferował w pełni mobilną bankowość, w modelu subskrypcyjnym. Oprócz wysoko oprocentowanych kont oszczędnościowych daje dostęp do globalnej platformy inwestycyjnej z poziomu aplikacji mobilnej. Pomimo niskiego progu wejścia w Aion Globalne Inwestycje – wynoszącego 20 EUR – blisko połowa klientów przeznaczyła na ten cel ponad 1 000 EUR, podczas gdy średnia wartość portfela jest dużo wyższa i wynosi ponad 5 000  EUR. Mężczyźni inwestują średnio dwukrotnie więcej środków niż kobiety i stanowią 93 proc. wszystkich inwestorów.

Czterdziestolatkowie najczęściej i najwięcej inwestują

Blisko połowa inwestorów korzysta z planu Smart za 29,99 PLN miesięcznie, gdzie mają do dyspozycji darmowy dostęp do platformy Aion Globalne Inwestycje i brak prowizji za zarządzanie, kupno i sprzedaż akcji. Przewalutowanie odbywa się po kursie międzybankowym. Dodatkowo klienci mogą korzystać z darmowego konta oszczędnościowego bez limitu środków z 1.25% w skali roku na kontach w PLN i 0.75% w EUR i darmowych wypłat z bankomatów na całym świecie.

Profil naszego klienta przeczy stereotypowi, że tylko młodzi klienci są aktywnymi inwestorami wykorzystującymi aplikacje dostępne z poziomu smartfona. Najaktywniejszymi użytkownikami naszej cyfrowej platformy do globalnych inwestycji są klienci w wieku 40-49 lat. Czterdziestolatkowie są nie tylko najliczniejszą grupą, bo stanowią aż 33 proc. inwestorów, ale ich portfele mają najwyższą średnią wartość i najbardziej dynamiczny profil ryzyka, a co za tym idzie szukają potencjalnie wyższego poziomu zwrotu z inwestycji. – mówi Karol Sadaj, Country Head Aion Banku w Polsce.

40-latkowie inwestują w nowe technologie

Dostęp do platformy inwestycyjnej Aion Banku jest poprzedzony obowiązkową ankietą – rozszerzoną o pytania behawioralne, tak aby precyzyjnie ocenić skłonność do indywidualnego ryzyka użytkownika. Według danych banku, czterdziestoletni użytkownicy aplikacji dwa razy częściej i blisko trzy razy więcej inwestują w portfel Globalne Inwestycje, niż np. osoby w wieku 30-34 lat. Ich średni portfel jest prawie dwa razy większy niż średnia dla wszystkich inwestorów. Klienci banku, reprezentujący tę grupę, najczęściej inwestują w portfele skupione na globalnych wzrostach gospodarek i nowej post-pandemicznej rzeczywistości, gdzie można zainwestować w fundusze ETF obejmujące obligacje krajów strefy euro, akcje kluczowych spółek ze światowych rynków finansowych: USA, Europy, Azji i rynków wschodzących, m.in Toyotę, Samsung, Nestle, Facebook czy Apple oraz digitalizację, sztuczną inteligencję, robotykę, zdrowie i czystą energię: m.in. Microsoft, Google, Visa czy Zoom.