Cyfrowi liderzy zauważają znaczący wpływ makrotrendów na ich organizacje

biznes biura

Miniony rok upłynął pod znakiem napięć geopolitycznych znacząco wpływających na kondycję gospodarczą i poczucie stabilności przedsiębiorstw. Z przeprowadzonego przez CGI badania wynika, że liderzy wskazują inflację jako najbardziej dynamiczny wskaźnik w najbliższym czasie. Jako największe wyzwanie określają  zachowanie równowagi pomiędzy rosnącymi kosztami prowadzenia działalności a wydajnością operacyjną.

Cykliczne, globalne badania CGI oparte na wywiadach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, odpowiadającą w firmach za decyzje biznesowe i technologiczne wskazują najnowsze trendy i wyzwania związane z prowadzeniem działalności biznesowej w obecnym czasie. Aż 72 proc. badanych przyznało w ostatniej edycji, że digitalizacja będzie kluczowa dla zaspokojenia potrzeb konsumentów, a 53 proc. z nich przyznaje, że zmiany demograficzne mogą znacznie wpłynąć na prowadzenie efektywnej działalności biznesowej. Jeśli na to wszystko narzuci się rosnącą inflację i ryzyko globalnej recesji, rozwiązaniem będzie rekonfigurowanie dotychczasowego modelu biznesowego i dokładna analiza wydajności wszystkich procesów w organizacji.

Rok 2024 będzie dalej rokiem rosnących napięć geopolitycznych, które wpłyną zarówno na krajobraz biznesowy, jak i samych konsumentów. Stabilność i bezpieczeństwo będą wynikać bezpośrednio z umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Respondenci naszego globalnego badania, wskazując ważność transformacji cyfrowej procesów, czy zauważając wpływ makrotrendów na kondycję biznesu, pokazują, że mają tego świadomość – Bartłomiej Nieścierowicz, CGI Senior Vice President & Business Unit Leader w Polsce Litwie Łotwie i Estonii (PLLE).

To co było ważne, stanie się jeszcze ważniejsze

Badanie pokazuje, że w porównaniu do 2022 roku, w 2023 szczególny priorytet zyskało cyberbezpieczeństwo,  zgodność z regulacjami i zauważenie potencjału działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. To znacząca zmiana punktu ciężkości. O ile na liście najważniejszych priorytetów w 2022 roku pozostawała głównie poprawa doświadczeń konsumentów, o tyle teraz biznes skupia się bezpośrednio na operacjach i jak największym zabezpieczeniu procesów wewnątrz organizacji.

Nic nie wskazuje na to, żeby w nadchodzącym roku miało się to zmienić. Globalne trendy, które obserwowaliśmy dotychczas, będą nabierały na sile. Silne organizacje w pierwszej kolejności będą skupiać się na własnej infrastrukturze i odporności na ryzyka – mówi Nieścierowicz.

Transformacja cyfrowa wpływała i wpływa na rozwój organizacji

Ponad 90 proc. respondentów przyznało, że ich organizacje mają strategie cyfrowe, a 31 proc. z nich rozszerza je obecnie na swój zewnętrzny ekosystem. I choć mamy tutaj znaczący postęp w porównaniu z odpowiedziami respondentów z poprzednich lat, zaledwie 30 proc. ankietowanych decydentów twierdzi, że ich organizacje osiągają oczekiwane wyniki dzięki strategiom cyfrowym – firmy te identyfikuje się jako cyfrowych liderów.

Tylko 1 na 5 dyrektorów, z którymi przeprowadzono wywiady, rozszerza swoją strategię dotyczącą danych na cały łańcuch wartości i partnerów. Dwa najczęstsze obszary inwestycji to poprawa jakości pozyskiwanych danych oraz inwestycje w ich zarządzanie i analitykę – wskazało je aż 83 proc. decydentów.

Badanie CGI wykazało również korelacje pomiędzy elastycznością modelu biznesowego, a wynikami, jakie przynosi wdrożenie strategii cyfrowej. Menedżerowie, którzy wskazują, że elastyczność modelu biznesowego ich organizacji jest na wysokim poziomie, mają trzy razy większe szanse na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Dostarczenie rozwiązań, pozwalających na przeprowadzenie transformacji cyfrowej skupiającej się na oczekiwanym zwrocie z inwestycji jest podstawą naszego podejścia do Klientów. Różnica pomiędzy organizacjami, które mają strategię cyfrową, a tymi, które osiągają pożądane wyniki, pokazuje, że jesteśmy na wczesnym etapie całościowej cyfryzacji firm. Trudne i nieprzewidywalne warunki gospodarcze wymagają dużej elastyczności i szukania rozwiązań, których implementacja będzie zgodna ze strategią danej organizacji, a przede wszystkim przyniesie oczekiwany zwrot. W 2024 roku jeszcze bardziej skupimy się na całościowym podejściu do organizacji – podsumowuje Bartłomiej Nieścierowicz.

INFORMACJA O BADANIU

Każdego roku CGI przeprowadza badanie wśród kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za decyzje biznesowe i IT w swoich organizacjach. Insighty od decydentów pozwalają pozyskać pogłębiony i rzeczywisty obraz procesu transformacji cyfrowej organizacji. W 2023 roku przebadanych zostało 1764 menedżerów wysokiego szczebla z całego świata.