Czas pracy kierowcy – dyżur, godziny nadliczbowe, przechowywanie ewidencji czasu pracy i kary

transport kierowca

transport kierowcaPrzedsiębiorca, który zatrudnia kierowców, zobowiązany jest do rozliczania czasu ich pracy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż nadgodziny, praca nocna, dyżury czy ich rekompensata, mogą stwarzać wiele problemów. Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, by nie narazić się na kary?

Dyżur i jego rekompensata

W zależności od rodzaju dyżuru, przepisy pozwalają na różne rodzaje rekompensaty. Jeżeli jest to dyżur w punkcie, to kierowcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaszeregowaniem pracownika. Liczy się wtedy stawkę godzinową lub miesięczną. Pracodawca może udzielić czasu wolnego w zamian za dyżur. Jego długość musi być równa czasowi dyżuru. Jeżeli dyżur wynika z oczekiwania na prowadzenie pojazdu, a pracownik siedzi w tym czasie obok kierowcy lub spowodowany jest koniecznością przerwy w jeździe wynikającą z ustawy, wtedy Państwowa Inspekcja Pracy nie godzi się na ryczałt. Kodeks pracy nie przewiduje takiego sposobu wynagradzania za dyżur. Pracownikowi przysługuje rekompensata nie niższa niż 50% wynagrodzenia, wynikającego z osobistej stawki zaszeregowania kierowcy. Nie ma tu możliwości udzielenia dnia wolnego w zamian za dyżur. Jeżeli pracownik nie ma wypracowanego wymiaru czasu pracy, wtedy dyżur taki może zostać zaliczony do godzin przestoju. Dzięki temu pracodawca nie ponosi podwójnych kosztów. Więcej informacji na ten temat na stronie: Ewidencja czasu pracy kierowców, jako sposób na optymalizację kosztów pracowniczych.

Czas pracy kierowców a praca nocna i godziny nadliczbowe

Zgodnie z prawem, kierowca w ciągu dwóch tygodni, może prowadzić pojazd maksymalnie przez 90 godzin. W ciągu miesiąca jest to 180 godzin. Lecz oprócz samej czynności jazdy, dolicza się do czasu pracy czas spędzony przy załadunku, rozładunku czy przerwy śniadaniowe. Godziny nadliczbowe wynikają z pracy ponad 8 godzin dziennie oraz z przekroczenia tygodniowego czasu pracy. Na pisemny wniosek pracownika, zamiast dodatkowego wynagrodzenia, pracodawca może udzielić wolnego w zamian za godziny nadliczbowe w wymiarze o połowę większym od faktycznie przepracowanego. Ponieważ często dokładne rozliczenie nadgodzin nie jest możliwe, można zastąpić je ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy ponad normę. W problemach z rozliczaniem czasu pracy kierowców, pomogą specjaliści z OCRK.PL.

Przechowywanie ewidencji czasu pracy

Przechowywanie ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy kierowców, może być prowadzona w formie zapisów na wykresówkach, wydruków z karty kierowcy i tachografu, plików z nich pobranych lub rejestru opracowanego na podstawie dokumentów potwierdzających czas i rodzaj wykonywanej pracy. Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dokumentacji przez trzy lata, jeżeli kierowca zatrudniony jest na umowę o pracę. W przypadku umów cywilno-prawnych lub samozatrudnienia, dokumentację przechowuje się dwa lata. Kary za brak ewidencji lub jej nieprawidłowość mogą sięgać nawet 40000 zł dla przedsiębiorcy wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym. Dla firmy zatrudniającej do 10 kierowców, kara może wynieść 15 tys., do 50 pracowników – 20 tys., do 250 pracowników – 25 tys., a dla firm powyżej 250 pracowników – 30 tys.

Kary za brak ewidencji mogą być ogromne, dlatego należy ją prowadzić ze szczególną dokładnością. Osoby zajmujące się tą tematyką, zainteresuje więcej artykułów OCRK.