Cztery polskie laboratoria upoważnione do wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa

0
chemia

W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przywrócone zostało przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) upoważnienie dla czterech polskich laboratoriów do wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa, o czym w dniu 22 lutego br. poinformowała Komisja Europejska.

Dotyczy to laboratoriów Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu i Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku, Pracowni Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz laboratorium analitycznego Eurocontrol Sp. z o.o.

Obowiązek dołączania certyfikatów bezpieczeństwa potwierdzających spełnienie wymagań Federacji Rosyjskiej w zakresie pozostałości środków ochrony roślin oraz azotanów i azotynów obecnie dotyczy eksportowanych na rynek rosyjski przesyłek świeżych jabłek, gruszek, wiśni, truskawek, pomidorów i kapusty pekińskiej. W odniesieniu do owoców ziarnkowych nie ma konieczności wykonywania badań laboratoryjnych na pozostałości azotanów i azotynów.

Jednocześnie prowadzone są dalsze prace zmierzające do całkowitego zniesienia tych wymogów.