Czy koronawirus podniesie czynsze mieszkaniowe?

0
koronawirus

Pandemia koronawirusa jest to ogromne wyzwanie również dla wspólnot i zarządców nieruchomości nie tylko pod względem organizacyjnym, ale też finansowym. Stan pandemii generuje konieczność częstszego dezynfekowania powierzchni wspólnych nieruchomości przy użyciu specjalistycznych, a więc droższych środków. Końcowe koszty poniosą niestety mieszkańcy nieruchomości, którzy powoli zaczynają zmagać się też z problemami dotyczącymi opłat czynszów.

Pomimo konieczności częstszego dokładniejszego dezynfekowania części wspólnych nieruchomości jako zarządcy nie otrzymujemy żadnego wsparcia finansowego ze strony państwa. Obecnie większe wydatki ponosimy na każdym z obiektów, wiąże się to z zakupem specjalistycznych środków do dezynfekcji. Odpowiednie rozporządzenia dotyczące wsparcia finansowego nie muszą być elementem tarczy antykryzysowej, ale powinny być natychmiast wdrażane równolegle do projektów zapobiegającym eskalacji kryzysu gospodarczego. Jeśli obecna sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas, wspólnoty będą niestety zmuszone do podniesienia czynszów dla mieszkańców, ponieważ utrzymanie nieruchomości będzie generowało wyższe koszty.

Dodatkową kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście wpływu koronawirusa na rynek nieruchomość jest sprawa kłopotów mieszkańców z opłatami czynszów. Kryzys gospodarczy i związany z nim wzrost bezrobocia bez wątpienia przełoży się na problemy wspólnot mieszkaniowych z egzekwowaniem płatności za czynsze mieszkaniowe. Strona rządowa zapowiedziała wsparcie rodzin i dopłat do czynszów mieszkaniowych oraz miejskich spółek, które będą mogły budować tańsze mieszkania. To oczywiści dobre informacje, ważne, jednak, żeby propozycje nie pozostały tylko propozycjami. Istotne jest ich szybkie wdrożenie.

Rozporządzenia dotyczące zarówno finansowego wsparcia wspólnot jaki i kwestie dopłat do czynszów czy wsparcia miejskich spółek mieszkaniowych powinny być natychmiast wdrażane. To niezwykle ważne, aby zapanować nad chaosem, który obecnie panuje w regulacjach pomiędzy państwem, zarządcami a obywatelem.

Komentarz przygotował Mariusz Łubiński, Prezes Zarządu Admus Sp. z o.o., firmy wyspecjalizowanej w zarządzaniu nieruchomościami.