Czy warto inwestować w efektywne szkolenie menedżerów?

praca laptop

Edukacja ustawiczna to najlepszy sposób pokonywania wyzwań, jakie niesie z sobą gwałtowny rozwój technologiczny, globalizacja oraz tempo zmian społeczno-gospodarczych. Dynamiczny wzrost gospodarczy i wciąż zmieniający się rynek pracy, nakładają wymóg zatrudniania profesjonalnej kadry. Każda organizacja chce więc przyciągnąć, zmotywować i zatrzymać najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

Doświadczenie jest atutem wielu specjalistów, jednak kompetencje współczesnego menedżera to także lub przede wszystkim, umiejętności społeczne. Inwestycja w pracowników i ich rozwój w zakresie tzw. „umiejętności miękkich”, tj. kompetencji z zakresu kontaktów interpersonalnych, prezentacji publicznych, efektywnego działania w warunkach stresu, zarządzania czasem, rozwijania kreatywności, planowania kariery zawodowej jest obecnie kluczem do elastycznego reagowania na dynamikę rynku.
„Siłą każdej firmy są ludzie, jednak każdy zespół powinien być dobrze zarządzany” – mówi Urszula Wegenke-Roszak – Trener-Konsultant w Altkom Akademia S.A. – „Warto więc inwestować w kadrę menedżerską, bo to właśnie ona nadaje profil pozostałej części zespołu. Wielkie międzynarodowe koncerny od lat szkolą swoich menedżerów. Powoli i w Polsce zaczyna się przykładać do tego wagę. Dla menedżerów prowadzone są między innymi szkolenia narzędziowe dotyczące wykorzystania metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI), ale też z zakresu planowania i realizowania wyznaczonych celów, komunikowania się czy wspierania i odpowiedniego motywowania pracowników. Menedżer odpowiedzialny jest za budowanie zespołu, mobilizuje, planuje pracę i zarządza zespołem, by w konsekwencji przyczynić się do rozwoju firmy” – podkreśla Urszula Wegenke-Roszak.

Osiąganie pożądanych wyników przez organizację jest w znacznym stopniu zależne od kompetencji menedżerów. Menedżer powinien aktywnie podejmować działania wykraczające poza standardy, akceptować i lubić wyzwania oraz nie obawiać się zmiennych warunków biznesowych. Niezwykle istotne jest wykazywanie inicjatywy i posiadanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz podejmowania kompleksowych decyzji, by umiejętnie współpracować z grupą i zarządzać stresem. Kierowanie zespołem podległych pracowników, umiejętność ich motywowania do skutecznego wywiązywania się z zadań, w sposób bezpośredni przekładają się na efektywność pracy menedżera, a tym samym na osiąganie wyznaczonych przez firmę celów.

„Synergiczne działanie zespołu opiera się przede wszystkim na sprawnej komunikacji.” – zauważa Urszula Wegenke-Roszak – „Zalegające konflikty, niedomówienia, brak współpracy, to skutki „komunikacji z przeszkodami”. Nie jest to wiedza łatwa do przekazania w jakimkolwiek trybie nauki. To umiejętności i kompetencje osobiste, które nabywa się w procesie poznawania własnych możliwości oraz ćwiczenia i trening.” – dodaje Wegenke-Roszak.

Reguły zarządzania nie dają prostej odpowiedzi jak właściwie informować pracownika czy poznać jego osobistą motywację do pracy. A co z menedżerem? Jego osobistą motywacją? Co ze stresem, którego nie potrafi właściwie zredukować i z czasem, który chciałby wygospodarować na swoje zainteresowania?

„Brak umiejętności w tych obszarach przekłada się bezpośrednio na sprawność komunikacyjną menedżera i stawia bariery przed otwartą komunikacją, bez której trudno z sukcesem wykonywać zadania, budować zespół, zdobyć autorytet i zaufanie pracowników” – twierdzi Wegenke-Roszak. „Szkolenie w zakresie kompetencji komunikacyjnych jest nieodzowne w drodze rozwoju zawodowego menedżera. Poza uzyskanym dyplomem, przynosi ono mniej mierzalne efekty, takie jak wzrost inwencji menedżera, obniżenie lęku i oporu przed nowościami. A dla pracodawcy ta inwestycja skutkuje wzrostem poczucia identyfikacji oraz lojalności menedżera wobec firmy” – kończy Wegenke-Roszak.