Czym jest Smart Contract

0

Smart Contract to kolejny krok w postępie jaki dokonuje się w technologii blockchain, polegający na przejściu z protokołu transakcji finansowych do uniwersalnego narzędzia, które w sposób zautomatyzowany będzie wdrażać warunki umów, minimalizując ryzyko błędu i manipulacji.

Warto wspomnieć, że Bitcoin jako pierwszy wprowadził proste, inteligentne umowy, które umożliwiały wzajemne płatności między użytkownikami. Jako, że ograniczony język kodowania Bitcoina nie pozwalał na opracowanie własnych aplikacji blokowych, Vitalik Buterin pomyślał o stworzeniu własnej platformy – i tak zrodziło się Ethereum. Z myślą o tworzeniu nowych rzeczy – Smart Contracts zostały wynalezione i wprowadzone przez Nicka Szabo w 1994 roku.

Jakie cele realizuje Smart Contract?

Zastanówmy się, dlaczego ludzie potrzebują tradycyjnych umów w pierwszej kolejności. Ujmując to w prosty sposób – głównie ze względu na brak zaufania pomiędzy zainteresowanymi stronami przystępującymi do zawarcia umowy. Za przykład może posłużyć wymiana wartości np. transfer towarów w celu wypłaty pieniężnej. Zwykle nie ufałbyś realnemu sprzedającemu dom bez porozumienia z nim, prawda? A co, jeśli nigdy nie spotkałeś osoby, której zamierzasz wysłać pieniądze on line?
Inteligentne kontrakty są idealnym rozwiązaniem zapewniającym, że wszelki rodzaj transakcji międzyludzkich może odbywać się w sposób korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron niezależnie od tego, czy masz zaufanie.

Co to jest Smart Contract?

Inteligentne umowy, podobnie jak tradycyjne papierowe, są gwarantem zaufania. Są jednak pewne ich wyróżniki. Nie są stosem papieru wypełnionym prawnym i trudnym do zrozumienia językiem. Zwykle też dzieje się tak że, dużo czasu pochłania prawnikom, weryfikacja umów pod kątem prawnym. Inteligentne umowy to cyfrowe wersje tych tradycyjnych. Są to najzwyczajniej programy, które działają na platformie Ethereum w ramach technologii blockchain i mają to samo znaczenie: prawnie związać każdą osobę, która ma zamiar uczestniczyć w zawarciu umowy. To nic innego jak linie kodu napisanego w języku Solidity porównywalnym do języka Java Script. Kod ten jest następnie przekształcany w kod bajotowy i wydany do blokady jako inteligentny kontrakt. Każda umowa ma własny adres blokowy. Oznacza to, że jeśli zaczynasz porozumiewanie się z kimś, umowa zostanie utworzona w ramach blokady, a jej adres będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Następnie można użyć go do interakcji z inteligentną umową i wypełnić zobowiązania do rozpoczęcia jej realizacji. Warto zwrócić uwagę, że inteligentne umowy mogą również łączyć się i współpracować z innymi inteligentnymi umowami. Cały proces odbywa się na zasadzie blokady, a zatem realizacja inteligentnej umowy jest przejrzysta, pewna, niezmienna, niedroga i zdecentralizowana.

Czytaj również:  Billon cementuje współpracę z japońską firmą Mitsui Knowledge Industry (MKI)

Dlaczego Smart Contracts zyskują na popularności?