Deloitte: Połowa polskich millenialsów i przedstawicieli generacji Z martwi się o środowisko naturalne

Warszawa

Zmiany klimatu stały się jednym z głównych powodów stresu u dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków, wynika z raportu Global 2023 Gen Z & Millenial Survey przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Troska o środowisko, którą najmłodsze generacje manifestują poprzez codzienne wybory, przekłada się również na decyzje zawodowe. Co czwarta polska „zetka” i co trzeci millenials uważa jednak, że ich pracodawca przestał uznawać swoją strategię klimatyczną za priorytet z powodu czynników zewnętrznych (m.in. inflacji i pandemii COVID-19). Na świecie sytuacja wygląda jeszcze mniej optymistycznie – podobnego zdania jest połowa ankietowanych.

Sześciu na dziesięciu młodych ludzi martwi się o środowisko – wynika z najnowszej edycji badania Deloitte przeprowadzonego w 44 krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Globalnie brało w nim udział 22 856 osób, z czego nieco ponad 60 proc. reprezentowało generację Z (urodzeni w latach 1995 – 2004), a pozostałe niemal 40 proc. pokolenie Y (urodzeni w latach 1983 – 1994).

Obawy związane z postępującymi zmianami klimatu przekładają się na konkretne działania. Co trzeci respondent zarówno w skali krajowej, jak i globalnej decyduje się na kupowanie odzieży używanej, co siódmy w Polsce i co piąty na świecie rezygnuje z konsumpcji mięsa, a około 20 proc. wszystkich badanych  odkłada w czasie założenie rodziny. Ponadto nieco ponad 40 proc. polskich „zetek” i millenialsów jest gotowych zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku. W taki sam sposób odpowiedziało 60 proc. globalnych przedstawicieli każdego z tych pokoleń.

Niepewność dotycząca przyszłości, która jest związana ze stanem środowiska wpływa na modyfikacje stylu życia młodych ludzi oraz na ich codzienne decyzje i wybory. Przedstawiciele pokolenia Z i Y są skłonni do wielu osobistych poświęceń, które wyznaczają nowe trendy konsumenckie. Warto podkreślić, że wzrasta również ich świadomość względem wyzwań społecznych i środowiskowych oraz są coraz bardziej czuli na brak spójności pomiędzy deklarowanymi przez biznes wartościami i faktycznymi działaniami – mówi Marta Karwacka, starsza menadżerka w zespole Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.

Około 80 proc. wszystkich respondentów chciałoby, aby firmy w większym stopniu ułatwiały kupującym podejmowanie ekologicznych decyzji zakupowych. Część ankietowanych przyznała również, że jest wrażliwa na tzw. „greenwashing”, czyli marketing wywołujący na konsumentach mylne wrażenie, że dana marka lub produkt są przyjazne środowisku. Około 30 proc. osób urodzonych w latach 1983 – 2004 sprawdza certyfikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju przed skorzystaniem z danej usługi lub dokonaniem zakupu.

Zielona strategia nowoczesnych organizacji

Proekologiczne podejście młodych osób dotyczy nie tylko sfery prywatnej, ale także kariery. Połowa respondentów w skali globalnej przyznała, że przed podjęciem zatrudnienia w danej firmie sprawdza, jaki wpływ wywiera ona na środowisko.

Choć część ankietowanych uważa, że ich pracodawca odsunął na dalszy plan walkę ze zmianami klimatu ze względu na inne problemy (tj. inflacja czy pandemia COVID-19), wielu z nich wciąż docenia starania idące w tym kierunku. 46 proc. polskich „zetek” i 34 proc. millenialsów przyznaje, że organizacja, w której pracują dobrze przygotowuje pracowników do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Na świecie wyniki prezentują się jeszcze korzystniej – jest to odpowiednio 56 proc. i 50 proc.

Najmłodsze generacje uważają kryzys klimatyczny za jedno z największych współczesnych zagrożeń. Z tego powodu dbałość o środowisko wpływa nie tylko na ich decyzje konsumenckie, ale także zawodowe. Połowa millenialsów i 46 proc. osób z pokolenia Z przyznaje, że wywierało presję na swojej organizacji, by ta podjęła odpowiednie działania w walce ze zmianami klimatu. Dlatego nowoczesne firmy powinny pójść o krok dalej i samodzielnie wdrażać ekologiczne rozwiązania. Takie przedsiębiorstwa będą chętniej wybierane przez przedstawicieli młodych pokoleń jako potencjalne miejsca pracy – mówi Irena Pichola partner, liderka Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.