Deutsche Bank wierzy, że największe kłopoty ma już za sobą

Grupa Deutsche Bank, która ma swój bank także w Polsce, nadal negocjuje wysokość kary nałożonej przez rząd USA. I spodziewa się, że ugoda zostanie zawarta na znacznie korzystniejszych warunkach niż wyjściowy poziom kary, czyli 14 mld USD. Grupa DB już w swych finansach za 2015 r. stworzyła rezerwę nie tylko na karę wymierzoną w USA, pokazując stratę finansową. Największy bank w Europie wierzy, że już wyniki 2016 r. będą znacznie lepsze, a dalsza działalność w Polsce jest niezagrożona
-Wszystkie elementy niepewności są już znane, w tym także ugoda w USA, której wielkość jest nadal negocjowana, i zostały uwzględnione w wynikach za 2015 r.- mówi w rozmowie z MarkerNews24 Leszek Niemycki, wiceprezes Deutsche Bank Polska SA. – Dzięki temu nasze wskaźniki wypłacalności jako całej grupy są na poziomie powyżej europejskich norm regulacyjnych.