Dofinansowanie na uzyskanie dotacji, czyli program Bon na dotację

praca biuro offie zarządzanie

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE wymaga odpowiedniego zaplanowania i przygotowania obszernego wniosku. Na pomoc w tym zakresie przychodzi przedsiębiorcom Wrocławski Park Technologiczny realizujący autorski mechanizm Bon na dotację. Na czym on polega i kto może wziąć w nim udział?

Bon na dotację to autorski mechanizm Wrocławskiego Parku Technologicznego, w ramach którego przedsiębiorca może uzyskać bezzwrotne wsparcie, pozwalające na sfinansowanie do 100% kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania ze środków UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Program ma charakter otwarty. – Z naszego wsparcia mogą z skorzystać nie tylko rezydenci WPT, ale również inne osoby czy firmy, które w realizacji swoich projektów badawczo-rozwojowych zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i biznesowego Wrocławskiego Parku Technologicznego. Co do zasady refundujemy do 10 tys. zł kosztów przygotowania wniosku o dotację z UE – wyjaśnia Justyna Pater-Synówka, kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków w WPT.

Na czym to polega?

Środki finansowe na przygotowanie aplikacji o dotację unijną pozyskane w ramach mechanizmu WPT Bon na dotację mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę na pokrycie kosztów własnych, poniesionych w ramach prowadzonej działalności lub na wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Mechanizm programu Bon na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu.

Bon na dotację WPT = projekty warte 280 milionów złotych

Pierwsza edycja programu Bon na dotację ruszyła w 2016 roku. Od tego czasu, do końca 2019 roku, dzięki skorzystaniu z Bonu na dotację w celu opracowania wniosku, dofinansowanie otrzymało 30 projektów o łącznej wartości ponad 280 milionów złotych! Z programu korzystają firmy działające w różnej skali – od startupów po rozwinięte firmy z sektora MŚP. Skorzystały z niego przedsiębiorstwa takie jak QNA Technology, które pozyskało środki na prace nad fluorescencyjnym tuszem bazującym na półprzewodnikowych kropkach kwantowych, czy biotechnologiczna spółka BIOTTS, która dzięki dotacji rozwija innowacyjny lek dla cukrzyków aplikowany przez skórę. Nie jest ona jednak jedyną firmą działającą w obszarze medycyny i biotechnologii, która pozyskała środki na rozwój dzięki programowi Bon na dotację – są wśród nich również przedsiębiorstwa takie jak: WPD Pharmaceuticals, Sovigo, STEMCELLS czy Captor Therapeutics, które rozwijają m.in. innowacyjne terapie lekowe. Z programu Bon na dotację skorzystały też firmy z innych sektorów np. branży space-tech, inżynierii i przemysłu. Przykładem są spółki Scanway, Saule Technologies, SkyTronic, Agronotech czy Pagero. – Bon na dotację to program, który pozwala zwiększyć szanse przedsiębiorstwa na zdobycie funduszy dostępnych w ramach unijnych projektów. Dobry, innowacyjny pomysł może nie wystarczyć do ich pozyskania – na etapie aplikacji podstawą jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji. Nasz mechanizm optymalizuje ten proces i stwarza realne szanse na zdobycie dofinansowania – podsumowuje Pater-Synówka.

Jak pozyskać środki w ramach programu Bon na Dotację od WPT?

Wrocławski Park Technologiczny prowadzi aktualnie otwarty nabór do programu Bon na dotację. Możliwe jest pozyskanie środków na przygotowanie aplikacji m.in. w ramach:

  • konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli Szybka Ścieżka oraz Szybka Ścieżka Koronawirusy;
  • konkursu Banku Gospodarstwa Krajowego – Kredyt na innowacje technologiczne;
  • konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości takich jak Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus oraz Bony na innowacje dla przedsiębiorców.

Aktualne informacje o przebiegu naboru można znaleźć również www.technologpark.pl