Dr Janusz Fiszer partnerem w PwC

0

Firma doradcza PwC poinformowała, że 1 lutego 2012 r. do grona jej partnerów dołączył jeden z najbardziej uznanych ekspertów podatkowych w Polsce – dr Janusz Fiszer.

Dr Fiszer jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorem nauk prawnych.

Nowy partner w PwC będzie doradzał klientom zarówno w zakresie polskich przepisów podatkowych, jak regulacji międzynarodowych. Będzie wspierał klientów PwC w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej, m.in. w transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach grup kapitałowych.

Przed dołączeniem do PwC dr Fiszer pełnił funkcję partnera w międzynarodowej kancelarii prawnej. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje różnorodne kwestie podatkowe – zarówno na gruncie przepisów krajowych, jak i regulacji międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku kapitałowego, fuzji i przejęć oraz przepisów prawa pracy.

W ciągu ostatnich 20 lat dr Fiszer udzielał się jako niezależny ekspert w komisjach parlamentarnych (doradzał m.in. przy tworzeniu projektów ustaw o PIT i VAT). Był również jednym z negocjatorów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dr Fiszer był zaangażowany w wiele głośnych transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku, zarówno w odniesieniu do spółek prywatnych, jak i podmiotów publicznych.

Jest współzałożycielem i byłym prezesem zarządu w polskim oddziale IFA (International Fiscal Association).

Dr Fiszer jest regularnie nagradzany w rankingach doradców podatkowych: zarówno w Polsce, jak i za granicą (rankingi Chambers Europe, PLC Which lawyer? i World Tax).

Czytaj również:  Jan Barbasiewicz partnerem w Colliers International