Dynamiczne wagi a przetwórstwo rybne

Dynamiczne wagi a przetwórstwo rybne

Ważenie jest niezwykle szerokim pojęciem. Określenie to dotyczy czynności ustalenia masy produktów w sklepach, odczynników w laboratorium, czy tirów i wagonów na wielkogabarytowych wagach samochodowych i kolejowych.

Ważenie ma miejsce w procesach wytwórczych większości branż przemysłowych na świecie, służy do pomiaru produktów masowych, między innymi w przetwórstwie rybnym. Co więcej, nowoczesne wersje wag pozwalają dokonywać pomiaru bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego, co ma wielkie znaczenie dla producentów. Są też bardzo dokładne, co również jest niezwykle istotne. Co warto o nich wiedzieć?

Teltek – producent wag dynamicznych

Teltek to szwedzka firma – jedna z najbardziej znanych i cenionych na rynku, jeśli chodzi o produkcję wag dynamicznych. Firma produkuje sprzęt, którego celem jest monitorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach związanych z branżą spożywczą – w tym branżą rybną. Cyfrowy przetwornik wagi firmy HBM, zastosowany w wagach dynamicznych, pozwala dokonywać niezwykle dokładnych pomiarów i to bez stopowania procesów produkcyjnych. Komponenty maszyn są tak zaprojektowane, by były niezawodne i łatwe w konserwacji – przemysł spożywczy jest bardzo wymagający. Wykorzystywane maszyny czy urządzeniach muszą brać pod uwagę szczególne trudne warunki produkcji – w tym wilgoć, niska temperatura czy duże prędkości produkcyjne.

Cyfrowe przetworniki wagi – zalety

Co może zyskać firma zajmująca się przetwórstwem ryb, dzięki wykorzystaniu w niej wag dynamicznych z cyfrowymi, zaawansowanymi przetwornikami wagi? Przede wszystkim towar dopasowany do wymagań klienta. Maszyny ważące to istotna część linii produkcyjnej, dlatego też ich sprawne działanie ma wielkie znaczenie na przykład dla zgodności wagi produktu z oznaczeniem masy na paczce. Wagi pozwalają na szybkie sortowanie i ważenie bez przestojów w produkcji – przestoje w produkcji to przecież duży problem i straty.

Wybór odpowiednich porcji jest wytypowany z możliwie najbliższej kombinacji ich wagi do docelowej masy przypadającej na jednostkowe opakowanie. Sześć cyfrowych przetworników wagi PW15AHi stanowi serce maszyny, a silnik pneumatyczny napędza przesuwającą się taśmę.

W większości produkowanych wag przez wspomnianą firmę Teltek używana jest kombinacja czujników analogowych i wewnętrznych filtrów, w omawianym natomiast przykładzie zastosowano cyfrowe przetworniki wagi. Otrzymano w ten sposób wagę, w której pewna ilość inteligencji wbudowana jest bezpośrednio w przetwornik, na przykład funkcje filtrowania sygnału.

Dostosowanie do trudnych warunków produkcji

Prócz najistotniejszej funkcji jaką jest ważenie, procesy przetwarzania i transportu również odgrywają kluczową rolę w całym procesie produkcyjnym. Przedstawiany przykład z przetwórstwa rybnego zwraca uwagę na fakt, iż mamy do czynienia z surowcem bardzo delikatnym i szybko psującym się.

Dlatego też niezawodność i łatwość konserwacji komponentów maszyn jest tu niezwykle istotna.

Dynamiczne czujniki wagi firmy HBM używane do ważenia ryb mają najwyższy poziom ochrony przed wilgocią – IP68. Oparte na tensometrii elektrooporowej systemy w przetwornikach wagi są bardzo wrażliwe na wilgoć, dlatego muszą być tak zaprojektowane by sprostać trudnym warunkom panującym w fabryce, maszyny są czyszczone kilka razy dziennie dużym ciśnieniem wody. Zastosowane czujniki PW15AHi zbudowane są ze stali kwasoodpornej i posiadają obudowę, która chroni elektronikę przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Artykuł napisany we współpracy z firmą HBM.