[caption id="attachment_57473" align="alignleft" width="200"]Dobrawa Biadun Dobrawa Biadun[/caption]

Dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. W latach 2003-2010 pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W latach 2010-2013 pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem.

Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Od 2006 r. współpracuje z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jako ekspert „Serwisu Prawo i Zdrowie”. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Autorka prac z zakresu ochrony zdrowia, w tym publikacji „Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach” i „Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa”. Od stycznia 2014 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Dobrawa Biadun.